Search

Klinisk barnpsykologi : Utveckling på avvägar | 2nd edition

by Anders Broberg, Kjerstin Almqvist, Tomas Tjus and Pia Risholm Mothander

Buy used book

Buy new book

Fakta

Publisher Natur & Kultur Akademisk
Language Swedish
Book type Hardcover
Utgiven 2015-07-21
Edition 2
More editions 2003/1
Pages 400
ISBN 9789127135888
Kategori(er) Pedagogic & Psychology
 ↳ Psychology
Add to cart

Description

Klinisk barnpsykologi belyser hur den psykiska utvecklingen hos barn mellan 0 och 12 år tar sig olika vägar, och hur dessa beror på samspelet mellan barnets medfödda egenskaper och omgivningens svar på barnets behov och personliga uttryckssätt. Ett centralt tema i boken är att psykisk ohälsa ses som en avvikelse från den förväntade utvecklingen, snarare än som väsensskild från denna.

 

Bokens första del lägger grunden för att förstå hur utvecklingen av psykisk hälsa hos barn kan komma på avvägar, och där beskrivs också olika behandlingsmetoder. I bokens andra del redogörs med konkreta kliniska exempel för utredning och behandling av barn med olika typer av psykiska besvär. Boken följer DC:0-3R, DSM-5 och ICD-10 men utifrån ett psykologiskt snarare än psykiatriskt perspektiv, därav kategorierna barn som är rädda, ledsna, bråkiga, impulsiva, samt barn som inte tänker som andra.

 

Detta är en grundligt reviderad utgåva som innehåller flera nyskrivna kapitel: hjärna och gener, psykisk ohälsa hos små barn, kulturella aspekter, barn som far illa, samt behandling av psykisk ohälsa hos barn.

 

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 1 

 7 

 3 

 7 

 7 

 1 

 2 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng