Search

Samverkan kring barn och unga i behov av särskilt stöd : Viktigare än diagnos | 1st edition

by Inga-Lill Jakobsson and Marianne Lundgren

Buy used book

Buy new book

Fakta

Publisher Natur & Kultur Akademisk
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2013-01-28
Edition 1
Pages 135
ISBN 9789127132337
Kategori(er) Pedagogic & Psychology
 ↳ Pedagogics
Add to cart

Used within following courses

Description

Vilka kunskaper behöver du som lärare när du möter barn i svåra livssituationer? Hur kan du samverka med andra professioner och föräldrar? Vilket stöd har du rätt till när svårigheter uppstår?

Ett gott samverkansklimat innebär att du inte lämnas ensam med svåra beslut. Du får stöd i de ställningstaganden som du ställs inför och kan på så sätt ge barn och unga möjligheter till en bättre tillvaro.

Målet med samverkansarbetet är att alla delar på ansvaret, barnets perspektiv tas tillvara och de vuxna intar ett barnperspektiv som bidrar till att skapa den goda jordmån som ett barn behöver. I denna bok problematiseras och förtydligas de områden som gör att samverkan blir ett framgångsarbete. 

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 1 

 7 

 4 

 5 

 1 

 3 

 0 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng