Search

Vuxendidaktik : 14 tankelinjer i forskning om vuxnas lärande | 1st edition

by Staffan Larsson

Buy used book

Buy new book

Fakta

Publisher Natur & Kultur Akademisk
Language Swedish
Book type Hardcover
Utgiven 2013-04-29
Edition 1
Pages 243
ISBN 9789127120006
Kategori(er) Pedagogic & Psychology
 ↳ Pedagogics
Add to cart

Description

Många ställs i vår tid inför uppgiften att utforma utbildning och undervisning för vuxna. Denna bok vill ge överblick och bidra med uppslag inför vad man kan kalla didaktiska val: Vad är värt att veta? Hur skall studieprocessen utformas? Fokus ligger på alternativa sätt att resonera, så kallade tankelinjer, och grundar sig på internationell forskning om vuxnas studier och lärande.

Om konsten att undervisa vuxna riktar sig till lärareoch ledare som verkar inom vuxenutbildning, folkbildning, högskola och arbetslivet.

Sagt om boken:

"Resultatet har blivit en synnerligen rik och gedigen framställning som också ger didaktisk bildning utanför det vuxenpedagogiska området. (...) Till bra förståelse bidrar ett fylligt sakregister. Den digra litteraturlistan är värdefull för den som sysslar med vuxendidaktik. Boken har alla förutsättningar att bli en klassiker." Martin Järnek, BTJ-häftet 2013:15

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 1 

 7 

 2 

 9 

 4 

 7 

 1 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng