Search

Må bra i förskolan: musik, yoga, lek, miljö, mindfulness, massage

by Ylva Ellneby

Buy used book

Buy new book

Fakta

Publisher Sveriges Utbildningsradio
Language Swedish
Book type Hardcover
Utgiven 2011-06-07
Pages 150
ISBN 9789125090240
Kategori(er) Sports, leisures & hobbies
 ↳ Yoga
Add to cart

Description

”Det är inte alltid för mycket av det onda som gör att vi mår dåligt. Det kan vara för lite av det goda. Ibland behöver vi fylla på med sådant som gör oss nöjda och glada.”

Detta är en bok om att må bra!

En alltmer stressande vardag ställer allt högre krav på människor – både på barn och vuxna. Förskolebarn lever i en vardag som ibland kan vara nog så krävande i förhållande till deras ålder och utveckling. Långa dagar i förskolan, stora barngrupper, krav på att lära sig och anpassa sig till olika situationer kan suga musten även ur en stark och energifylld pojke eller flicka.

Efter att ha blivit uppmärksam på hur stressen bland barn ökat skrev Ylva Ellneby 1999 boken Om barn och stress, med undertiteln – och vad vi kan göra åt det. Hon har sedan dess följt utvecklingen inom den svenska förskolan där förskolepedagogerna arbetat fram metoder för att minska stress och öka välbefinnandet i förskolemiljön. Må bra i förskolan är en inspirationsbok som kan stimulera till att fortsätta detta viktiga arbete, ett arbete som ska leda fram till en lugnare verksamhet och bättre miljö. Det handlar om lustfylld samvaro. Lust att leva. Lust att utvecklas.

Boken tar upp yoga, massage, mindfulness, musik, lek, miljö och slutligen pedagogens roll för ökat välbefinnande i förskolan. I kapitlen utvecklar Ylva Ellneby ämnena, och redogör för hur pedagogerna kan införliva dessa teman i den dagliga verksamheten, med målet att öka trivseln och få både barn och vuxna att må bra i förskolan. Här presenteras lättfattligt och personligt tips, exempel, aktiviteter, tekniker och forskning som minskar stress och som skänker glädje och inspiration.

Må bra i förskolan riktar sig till för dig som arbetar som pedagog i förskolan eller som är förälder till ett förskolebarn.

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 2 

 3 

 4 

 1 

 4 

 3 

 0 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to receive our best student tips, offers and promotions.

Read more about how we handle personal data in our privacy policy.

Looking for stationaries?

Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng