Search

Svenska Akademiens språklära | 1st edition

by Tor G. Hultman

Buy used book

Buy new book

Fakta

Publisher Norstedts Förlagsgrupp
Language Swedish
Book type Hardcover
Utgiven 2010-07-27
Edition 1
Pages 342
ISBN 9789113029504
Kategori(er) Language
 ↳ Swedish
Add to cart

Description

Den stora Svenska Akademiens grammatik (1999) har fått en mindre efterföljare i Svenska Akademiens språklära. Det är en populärt skriven översikt över svenskans grammatik. Den följer i stort sett Svenska Akademiens grammatik i systematiken men är inte så detaljrik. Den strävar efter en mer lättillgänglig framställningsform, bland annat genom att använda svenska termer i största möjliga utsträckning, där det inte finns vedertagna internationella sådana. Den tar också tydligare ställning i språkriktighetsfrågor. Boken har vuxit fram i samarbete med Akademiens språkkommitté och granskats av en referensgrupp.

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 2 

 2 

 9 

 4 

 3 

 0 

 9 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to receive our best student tips, offers and promotions.

Read more about how we handle personal data in our privacy policy.

Looking for stationaries?

Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng