Search
Please note this is not the latest edition of the book, but it's much cheaper. You can find the lastest edition here.

Ämnesdidaktik : en undervisningskonst | 1st edition

by Agneta Bronäs and Niclas Runebou

Buy used book

Buy new book

  • Not in stock

Fakta

Publisher Studentlitteratur
Language Swedish
Book type Hardcover
Utgiven 2010-09-13
Edition 1
More editions 2015/2
Pages 156
ISBN 9789113022819
Kategori(er) Pedagogic & Psychology
 ↳ Pedagogics
Add to cart

Used within following courses

Description

Detta är en grundbok som svarar mot det behov av ämnesdidaktiska kunskaper som tydligt uttrycks i propositionen till ny lärarutbildning.

Undervisning innebär en förändring av ett ämnesinnehåll. I ämnet finns en didaktisk möjlighet eller undervisningspotential som kan förverkligas i undervisning. En central del av lärarens skicklighet ligger i förmågan att förverkliga denna möjlighet och identifiera undervisningspotentialen.
Författarna presenterar en modell för ämnesdidaktik som stödjer lärare och blivande lärare i deras undervisningsgärning. Modellen är nyskapande och visar hur viktigt samspelet mellan det konkreta och det abstrakta är för att lärande ska ske. Undervisning definieras som en kooperativ konst; bland annat betonas vikten av samspel mellan lärare och elev. Modellens delar exemplifieras med verkliga undervisningssituationer. Teori och praktik blir till en helhet. Modellen blir det analysverktyg som hittills har saknats. Boken syftar till att lärarstuderande ska uppnå en tydlig professionalisering.

Ur innehållet:
Att förverkliga ämnets möjligheter i undervisningen
Att förstå och hantera kunskapens och lärandets villkor
Att utmana eleven kunskapsmässigt
Att få till stånd en optimal lärandesituation för alla elever

Boken vänder sig till verksamma lärare och lärarstudenter som kommit en bit i sin utbildning.

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 1 

 7 

 4 

 5 

 1 

 3 

 0 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng