Search

Musikkundervisningens didaktikk | 3rd edition

by Geir Johansen and Ingrid Maria Hanken

Buy used book

Not in stock. Monitor this book.

Buy new book

Fakta

Publisher Cappelen Damm
Language Norwegian
Book type Paperback
Utgiven 2021-07-07
Edition 3
Pages 290
ISBN 9788202668150
Kategori(er) Pedagogic & Psychology
 ↳ Pedagogics
Add to cart

Used within following courses

Description

Det finnes mange ulike måter å legge til rette for andres musikklæring på. En rekke valg må gjøres og hensyn må tas. Det er dette didaktikken dreier seg om, enten man er musikklærer i grunnskolen, instruktør på et rockeverksted, fløytelærer i kulturskolen eller kordirigent. Og for å kunne ta gode valg, er det viktig å forstå musikkpedagogisk virksomhet i de kulturelle og sosiale sammenhengene der den inngår. Musikkundervisningens didaktikk gir en bred innføring i dette store feltet og legger særlig vekt på det mangfoldet av innfallsvinkler og til dels motstridende synspunkter som har preget utviklingen. Hensikten er å sette i gang refleksjoner hos leseren om egne meninger og egen praksis og slik bidra til å profesjonalisere yrket som musikkpedagog. Denne tredje utgaven er tilpasset nye læreplaner og oppdatert på musikkpedagogiske strømninger.
Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 1 

 7 

 4 

 5 

 1 

 3 

 0 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng