Search

Konst & arkitektur : Paris | 1st edition

by Martina Padberg

Not in stock

Fakta

Publisher Intelibra
Language Swedish
Book type Hardcover
Utgiven 2013-11-25
Edition 1
Pages 479
ISBN 9783848007387
Kategori(er)
Add to cart

Description

Paris är en av Europas mest spännande huvudstäder. Staden var och är ett Mecka för konstnärer, ett centrum för lärda och intellektuella samt en fantastisk scen för flanörer. Denna bok guidar dig genom Seine-metropolens växlingsrika historia och högst levande nutid-från det antika Lutetia, via de stora kungarnas epok och revolutionerna, fram till 2000-talet, inklusive alla spektakulära arkitekturprojekt. Talrika essäer belyser koncentrerat stadens historiska vändpunkter, berättar om de mest intressanta invånarna och skapar därmed en nyanserad bakgrund till "myten Paris"
Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 2 

 3 

 5 

 3 

 3 

 2 

 0 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to receive our best student tips, offers and promotions.

Read more about how we handle personal data in our privacy policy.

Looking for stationaries?

Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng