På bild: Nalumansi Lailah och Nabadda Irene. Fotograf: Edward Echwalu

Bidra till minskad fattigdom och en bättre miljö

Det är nog inget nytt att vi på Campusbokhandeln älskar träd . Utöver det faktum att böcker tillverkas av trä så bidrar träden också till att rena luften, binda koldioxid och ge fukt till marken, vilket i sin tur hjälper även annan växtlighet att gro och frodas. Dessutom kan träd minska fattigdom...

I länderna runt Victoriasjön har avskogning och klimatförändringar lett till ett rubbat ekosystem och stora utmaningar för befolkningen. Många i området är bönder som lever på gränsen till extrem fattigdom och vars hela ekonomi hänger på om skörden blir lyckad eller inte. För dem kan träd vara räddningen.

Vi-Skogen är en organisation som arbetar med hjälp till självhjälp: de utbildar småskaliga bönder i Tanzania, Uganda, Rwanda och Kenya i trädplantering. Träd har många fördelar – de ger bland annat skugga, foder till djuren, kompostmaterial och fukt i marken. Med hjälp av träden kan bönderna få ökade skördar och en tryggare inkomst som de på sikt kan återinvestera i sin verksamhet. Träden bidrar också till att återskapa ett naturligt ekosystem med större motståndskraft mot klimatförändringarnas effekter och det binder koldioxid från atmosfären.

Tillsammans har vi än så länge samlat ihop: 58020 SEK

Mellan 15 augusti till 15 september håller Campusbokhandeln en crowdfunding-kampanj till förmån för Vi-Skogen. Vi har lagt till 10 kr i donation som förval på varje webbköp – den här donationen är frivillig och kan tas bort eller höjas vid betalning. Med ditt stöd och Vi-Skogens utbildning får bönderna en möjlighet att ta sig ur fattigdom, äta sig mätta och skicka barnen till skolan, samtidigt som de bidrar till en bättre miljö och bättre mikroklimat på både kort och lång sikt.


Hitta dina kursböcker


Campusbokhandeln till förmån för
Searching...