Search

Hitta kurslitteraturlistor

På följande sida kan du leta fram kurskoden och de böcker som tillhör din kurs på ditt universitet.


Litteraturlista för PE051G | Utbildningsvetenskaplig kärna III, inriktning förskola (15,0 hp)

Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden PE051G vid Örebro universitet.


Förskolans demokratifostran, 2 uppl : i ett föränderligt samhälle

Förskolans demokratifostran, 2 uppl : i ett föränderligt samhälle | 2nd edition

By Solveig Hägglund et al

Price from: 199 SEK

Buy
Förskollärarens metod och vetenskapsteori

Förskollärarens metod och vetenskapsteori | 2nd edition

By Annica Löfdahl Hultman et al

Price from: 222 SEK

Buy
Handbok i kvalitativ analys

Handbok i kvalitativ analys | 3rd edition

By Andreas Fejes et al

Price from: 285 SEK

Buy
Introduktion till samhällsvetenskaplig analys

Introduktion till samhällsvetenskaplig analys | 2nd edition

By Simon Lindgren et al

Price from: 223 SEK

Buy
Läroplansteori och didaktik

Läroplansteori och didaktik | 3rd edition

By Ninni Wahlström et al

Price from: 376 SEK

Buy
Samhällsvetenskaplig metod

Samhällsvetenskaplig metod | 1st edition

By Dr. Matthew David et al

Price from: 416 SEK

Buy
Svenska läroplaner - Läroplansteori för de pedagogiska professionerna

Svenska läroplaner - Läroplansteori för de pedagogiska professionerna | 1st edition

By Daniel Sundberg et al

Price from: 295 SEK

Buy
Systematiska litteraturstudier i utbildningsvetenskap : Vägledning vid examensarbeten och vetenskapliga artiklar

Systematiska litteraturstudier i utbildningsvetenskap : Vägledning vid examensarbeten och vetenskapliga artiklar | 1st edition

By Christina Forsberg et al

Price from: 239 SEK

Buy
Utbildning och undervisning i förskolan - omsorgsfullt och lekfullt stöd för lärande och utveckling

Utbildning och undervisning i förskolan - omsorgsfullt och lekfullt stöd för lärande och utveckling | 1st edition

By Christian Eidevald et al

Price from: 381 SEK

Buy
Vetenskap, kunskap och praxis

Vetenskap, kunskap och praxis | 1st edition

By Magdalene Thomassen et al

Price from: 244 SEK

Buy
Vetenskapsteori för lärarstudenter

Vetenskapsteori för lärarstudenter | 2nd edition

By Ulf Brinkkjaer et al

Price from: 245 SEK

Buy

So far, we have reused

 2 

 1 

 5 

 6 

 6 

 6 

 6 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to receive our best student tips, offers and promotions.

Read more about how we handle personal data in our privacy policy.

Looking for stationaries?

Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng