Search

Hitta kurslitteraturlistor

På följande sida kan du leta fram kurskoden och de böcker som tillhör din kurs på ditt universitet.


Litteraturlista för PE003A | Pedagogik, avancerad nivå, Specialpedagogiska områden och perspektiv (30,0 hp)

Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden PE003A vid Örebro universitet.


Att ha eller sakna verktyg : om möjligheter och svårigheter att läsa och skriva

Att ha eller sakna verktyg : om möjligheter och svårigheter att läsa och skriva | 1st edition

By Claes Nilholm et al

Price from: 302 SEK

Buy
Att platsa i en skola för alla

Att platsa i en skola för alla | 4th edition

By Roger Säljö et al

Price from: 195 SEK

Buy
Bara funktionshindrad? : Funktionshinder och intersektionalitet

Bara funktionshindrad? : Funktionshinder och intersektionalitet | 2nd edition

By Mårten Söder (red.) et al

Price from: 321 SEK

Buy
Barn läser och skriver : specialpedagogiska perspektiv

Barn läser och skriver : specialpedagogiska perspektiv | 1st edition

By Louise Bjar et al

Price from: 239 SEK

Buy
Barnperspektiv och barnens perspektiv i teori och praktik

Barnperspektiv och barnens perspektiv i teori och praktik | 1st edition

By Ingrid Pramling et al

Price from: 389 SEK

Buy
Det värderande ögat

Det värderande ögat : Observation, utvärdering och utveckling i undervisning och handledning | 2nd edition

By Cato R. P. Bjørndal et al

Price from: 308 SEK

Buy
Elevdokumentation

Elevdokumentation : – om textpraktiker i skolans värld | 1st edition

By Maj Asplund Carlsson et al

Price from: 257 SEK

Buy
Elever med neuropsykiatriska svårigheter - vad gör vi och varför?

Elever med neuropsykiatriska svårigheter - vad gör vi och varför? | 1st edition

By Gunilla Carlsson Kendall et al

Price from: 251 SEK

Buy
Elevers olikheter - och specialpedagogisk kunskap

Elevers olikheter - och specialpedagogisk kunskap | 4th edition

By Bengt Persson et al

Price from: 245 SEK

Buy
En inkluderande skola

En inkluderande skola : Möjligheter, hinder och dilemman | 1st edition

By Claes Nilholm et al

Price from: 284 SEK

Buy
Hallå, hur gör man?

Hallå, hur gör man? : Systematiska analyser för utvärdering och utveckling i förskolan | 2nd edition

By Christian Eidevald et al

Price from: 264 SEK

Buy
Hållbar bedömning : Bildning, välmående och utveckling i skolans bedöm

Hållbar bedömning : Bildning, välmående och utveckling i skolans bedöm | 1st edition

By Christian Lundahl et al

Price from: 266 SEK

Buy
Inkluderande matematikundervisning : Tidiga insatser i FK-6

Inkluderande matematikundervisning : Tidiga insatser i FK-6 | 1st edition

By Helena Roos et al

Price from: 291 SEK

Buy
Intensiv läsinlärning - Dialog och bemästrande när läsningen har låst sig

Intensiv läsinlärning - Dialog och bemästrande när läsningen har låst sig | 1st edition

By Bente Eriksen Hagtvet et al

Price from: 301 SEK

Buy
Lärandebaserad skolutveckling : lärglädjens förutsättningar, förverkligande och resultat

Lärandebaserad skolutveckling : lärglädjens förutsättningar, förverkligande och resultat | 1st edition

By Hans-Åke Scherp et al

Price from: 357 SEK

Buy
Lärares relationskompetens - Vad är det? Hur kan den utvecklas?

Lärares relationskompetens - Vad är det? Hur kan den utvecklas? | 1st edition

By Jonas Aspelin et al

Price from: 227 SEK

Buy
Motiverande samtal i skolan : samtal som förbättrar lärande

Motiverande samtal i skolan : samtal som förbättrar lärande | 1st edition

By Stephen Rollnick et al

Price from: 320 SEK

Buy
Närhet och distans

Närhet och distans | 4th edition

By Pål Repstad et al

Price from: 191 SEK

Buy
Positiv  specialpedagogik - Teorier och tillämpningar

Positiv specialpedagogik - Teorier och tillämpningar | 1st edition

By Idor Svensson et al

Price from: 275 SEK

Buy
Ren formativ bedömning

Ren formativ bedömning : En ny bedömningspraktik | 1st edition

By Per Lauvås et al

Price from: 269 SEK

Buy
Specialpedagogik i ideologi, teori och praktik - att bygga broar

Specialpedagogik i ideologi, teori och praktik - att bygga broar | 2nd edition

By Ann Ahlberg et al

Price from: 251 SEK

Buy
Språklig sårbarhet i förskola och skola

Språklig sårbarhet i förskola och skola : Barnet, språket och pedagogiken | 1st edition

By Barbro Bruce et al

Price from: 336 SEK

Buy
Språkutveckling och språkstörning hos barn - Del 3

Språkutveckling och språkstörning hos barn - Del 3 : Flerspråkighet - utveckling och svårigheter | 1st edition

By Ulrika Nettelbladt et al

Price from: 422 SEK

Buy
Studentens skrivhandbok

Studentens skrivhandbok | 3rd edition

By Hans Strand et al

Price from: 202 SEK

Buy
Vetenskapsteori för nybörjare

Vetenskapsteori för nybörjare | 3rd edition

By Torsten Thurén et al

Price from: 245 SEK

Buy
Vilse i skolan - Hur vi kan hjälpa barn med beteendeproblem att hitta rätt

Vilse i skolan - Hur vi kan hjälpa barn med beteendeproblem att hitta rätt | 3rd edition

By Ross W Greene et al

Price from: 297 SEK

Buy

So far, we have reused

 1 

 8 

 2 

 3 

 5 

 2 

 9 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Looking for stationaries?

Radergummi.

Radergummi. (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng