Search

Hitta kurslitteraturlistor

På följande sida kan du leta fram kurskoden och de böcker som tillhör din kurs på ditt universitet.


Litteraturlista för PE002G | Pedagogik, grundkurs (30,0 hp)

Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden PE002G vid Örebro universitet.


Bildningens dynamik : Framväxt, dimensioner, mening

Bildningens dynamik : Framväxt, dimensioner, mening | 2017

By Bernt Gustavsson et al

Price from: 216 SEK

Buy
Det ska ni veta! - En introduktion till läroplansteori

Det ska ni veta! - En introduktion till läroplansteori | 4th edition

By Göran Linde et al

Price from: 278 SEK

Buy
God utbildning i mätningens tidevarv

God utbildning i mätningens tidevarv | 1st edition

By Gert J. J. Biesta et al

Price from: 285 SEK

Buy
Introduktion till pedagogik

Introduktion till pedagogik | 2nd edition

By Lennart Svensson et al

Price from: 194 SEK

Buy
Lärande i praktiken

Lärande i praktiken : Ett sociokulturellt perspektiv | 3rd edition

By Roger Säljö et al

Price from: 188 SEK

Buy
Normkritiska perspektiv - i skolans likabehandlingsarbete

Normkritiska perspektiv - i skolans likabehandlingsarbete | 1st edition

By Maria Hedlin et al

Price from: 226 SEK

Buy
När marknaden kom till förorten : varlfrihet, konkurrens och symboliskt kapital i mångkulturella omfrådens skolor

När marknaden kom till förorten : varlfrihet, konkurrens och symboliskt kapital i mångkulturella omfrådens skolor | 1st edition

By Nihad Bunar et al

Price from: 178 SEK

Buy
Pedagogikens idéhistoria - Uppfostringsidéer och bildningsideal under 2 500 år

Pedagogikens idéhistoria - Uppfostringsidéer och bildningsideal under 2 500 år | 2nd edition

By Anders Burman et al

Price from: 446 SEK

Buy
Skrivboken : Skrivprocess, skrivråd och skrivstrategier

Skrivboken : Skrivprocess, skrivråd och skrivstrategier | 8th edition

By Siv Strömquist et al

Price from: 370 SEK

Buy
Systematiska litteraturstudier i utbildningsvetenskap : Vägledning vid examensarbeten och vetenskapliga artiklar

Systematiska litteraturstudier i utbildningsvetenskap : Vägledning vid examensarbeten och vetenskapliga artiklar | 1st edition

By Christina Forsberg et al

Price from: 224 SEK

Buy
Tänk om allt du vet om utbildning är fel?

Tänk om allt du vet om utbildning är fel? | 1st edition

By David Didau et al

Price from: 171 SEK

Buy

So far, we have reused

 1 

 8 

 2 

 5 

 8 

 1 

 5 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Looking for stationaries?

Radergummi.

Radergummi. (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng