• Inga resultat

Search

Hitta kurslitteraturlistor

På följande sida kan du leta fram kurskoden och de böcker som tillhör din kurs på ditt universitet.


Litteraturlista för SOPA11 | Socialt arbete som ämne och profession (30,0 hp)

Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden SOPA11 vid Lunds universitet.


Att tolka och förstå statistik

Att tolka och förstå statistik | 1st edition

By Silje Bringsrud Fekjær et al

Price from: 128 SEK

Buy
Barnperspektiv i socialtjänstens arbete

Barnperspektiv i socialtjänstens arbete | 1st edition

By Ann-Christin Cederborg (red.) et al

Price from: 224 SEK

Buy
Etik och socialtjänst : Om förutsättningarna för det sociala arbetets etik

Etik och socialtjänst : Om förutsättningarna för det sociala arbetets etik | 5th edition

By Ulla Pettersson (red.) et al

Price from: 197 SEK

Buy
Handbok för grupparbete - att skapa fungerande grupparbeten i undervisning

Handbok för grupparbete - att skapa fungerande grupparbeten i undervisning | 4th edition

By Kjell Granström et al

Price from: 285 SEK

Buy
Handlingsutrymme

Handlingsutrymme : Utmaningar i socialt arbete | 1st edition

By Leili Laanemets et al

Price from: 109 SEK

Buy
Internationellt socialt arbete

Internationellt socialt arbete : I teori och praktik | 2nd edition

By Sven Trygged et al

Price from: 184 SEK

Buy
Intersektionalitet i socialt arbete

Intersektionalitet i socialt arbete | 3rd edition

By Tina Mattsson et al

Price from: 335 SEK

Buy
Introduktion till samhällsvetenskaplig analys

Introduktion till samhällsvetenskaplig analys | 2nd edition

By Simon Lindgren et al

Price from: 214 SEK

Buy
Kvalitativa metoder : från vetenskapsteori till praktik

Kvalitativa metoder : från vetenskapsteori till praktik | 1st edition

By Lise Justesen et al

Price from: 153 SEK

Buy
Manifest - för ett socialt arbete i tiden

Manifest - för ett socialt arbete i tiden | 1st edition

By Philip Lalander et al

Price from: 277 SEK

Buy
Mentaliseringsboken

Mentaliseringsboken | 1st edition

By Per Wallroth et al

Price from: 178 SEK

Buy
Perspektiv på sociala problem

Perspektiv på sociala problem | 2nd edition

By Henrik Andershed et al

Price from: 269 SEK

Buy
Relationer som hjälper

Relationer som hjälper | 1st edition

By Alain Topor et al

Price from: 198 SEK

Buy
Social mobilisering : En utmaning för socialt arbete

Social mobilisering : En utmaning för socialt arbete | 2nd edition

By Arne Kristiansen (red.) et al

Price from: 283 SEK

Buy
Socialt arbete

Socialt arbete : En grundbok | 3rd edition

By Anna Meeuwisse et al

Price from: 261 SEK

Buy

So far, we have reused

 1 

 6 

 9 

 6 

 1 

 2 

 5 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng