Search

Hitta kurslitteraturlistor

På följande sida kan du leta fram kurskoden och de böcker som tillhör din kurs på ditt universitet.


Litteraturlista för BVGA43 | Beteendevetenskaplig grundkurs (0,0 hp)

Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden BVGA43 vid Lunds universitet.


Cold Intimacies: The Making of Emotional Capitalism

Cold Intimacies: The Making of Emotional Capitalism | 1st edition

By Eva Illouz et al

Price from: 534 SEK

Buy
Den interagerande människan

Den interagerande människan | 2nd edition

By David Wästerfors et al

Price from: 317 SEK

Buy
Den nya kapitalismens kultur

Den nya kapitalismens kultur | 1st edition

By Richard Sennett et al

Price from: 98 SEK

Buy
Ett delat samhälle - Makt, intersektionalitet och social skiktning

Ett delat samhälle - Makt, intersektionalitet och social skiktning | 3rd edition

By Christofer Edling et al

 

Monitor
Grundläggande vetenskapsteori - för psykologi och andra beteendevetenskaper

Grundläggande vetenskapsteori - för psykologi och andra beteendevetenskaper | 3rd edition

By Martin G. Erikson et al

Price from: 357 SEK

Buy
Human Resource Development

Human Resource Development : - att utveckla individer, grupper och organisationer | 2nd edition

By Bo Davidson et al

Price from: 405 SEK

Buy
I en klass för sig. Genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer

I en klass för sig. Genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer | 3rd edition

By Fanny Ambjörnsson et al

Price from: 168 SEK

Buy
Konsumtionsliv

Konsumtionsliv | 1st edition

By Zygmunt Bauman et al

Price from: 144 SEK

Buy
Lärandets mångfald : om vuxenpedagogik och folkbildning

Lärandets mångfald : om vuxenpedagogik och folkbildning | 1st edition

Author's missing

Price from: 322 SEK

Buy
Om hälsningsceremonier, mikromakt och asocial pratsamhet

Om hälsningsceremonier, mikromakt och asocial pratsamhet | 2nd edition

By Johan Asplund et al

Price from: 150 SEK

Buy
Pedagogik som vetenskap : En inbjudan

Pedagogik som vetenskap : En inbjudan | 1st edition

By Mattias Nilsson Sjöberg(red.) et al

Price from: 367 SEK

Buy
Prekaritet 2.0

Prekaritet 2.0 | 2011

By Ivor Southwood et al

Price from: 115 SEK

Buy
Psychology: The Science of Mind and Behaviour

Psychology: The Science of Mind and Behaviour | 4th edition

By Nigel Holt et al

Price from: 470 SEK

Buy
Samhällsvetenskapliga metoder

Samhällsvetenskapliga metoder | 3rd edition

By Alan Bryman et al

Price from: 431 SEK

Buy
Statistik för beteendevetare - Faktabok

Statistik för beteendevetare - Faktabok | 4th edition

By Elisabet Borg et al

Price from: 550 SEK

Buy
Stigma : Den avvikandes roll och identitet

Stigma : Den avvikandes roll och identitet | 4th edition

By Erving Goffman et al

Price from: 207 SEK

Buy

So far, we have reused

 1 

 8 

 2 

 3 

 5 

 0 

 2 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Looking for stationaries?

Radergummi.

Radergummi. (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng