Search

Hitta kurslitteraturlistor

På följande sida kan du leta fram kurskoden och de böcker som tillhör din kurs på ditt universitet.


Litteraturlista för 1SO101 | Sociologi I (30,0 hp)

Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden 1SO101 vid Linnéuniversitetet.


Akademiskt läsande och skrivande

Akademiskt läsande och skrivande | 1st edition

By Vendela Blomström et al

Price from: 239 SEK

Buy
Att bli respektabel

Att bli respektabel : Konstruktioner av klass och kön | 2000

By Beverley Skeggs et al

Price from: 141 SEK

Buy
Att se samhället

Att se samhället | 1st edition

By Göran Ahrne et al

Price from: 119 SEK

Buy
Att skriva en bra uppsats

Att skriva en bra uppsats | 3rd edition

By Lotte Rienecker et al

Price from: 161 SEK

Buy
Att skriva en bra uppsats

Att skriva en bra uppsats | 2nd edition

By Lotte Rienecker et al

Price from: 62 SEK

Buy
Deltagande observation

Deltagande observation | 1st edition

By Katrine Fangen et al

Price from: 182 SEK

Buy
Den kvalitativa forskningsintervjun

Den kvalitativa forskningsintervjun | 3rd edition

By Steinar Kvale et al

Price from: 364 SEK

Buy
Enkäten i praktiken : En handbok i enkätmetodik

Enkäten i praktiken : En handbok i enkätmetodik | 3rd edition

By Göran Ejlertsson et al

Price from: 73 SEK

Buy
Enkäten i praktiken : en handbok i enkätmetodik

Enkäten i praktiken : en handbok i enkätmetodik | 2nd edition

By Göran Ejlertsson et al

Price from: 114 SEK

Buy
Enkäter - Att formulera frågor och svar

Enkäter - Att formulera frågor och svar | 1st edition

By Magnus Hagevi (red.) et al

Price from: 260 SEK

Buy
Etablerade och outsiders

Etablerade och outsiders | 2nd edition

By Norbert Elias et al

Price from: 162 SEK

Buy
Ett delat samhälle - makt, intersektionalitet och social skiktning

Ett delat samhälle - makt, intersektionalitet och social skiktning | 2nd edition

By Christofer Edling et al

Price from: 102 SEK

Buy
Ett delat samhälle : makt, intersektionalitet och social skiktning

Ett delat samhälle : makt, intersektionalitet och social skiktning | 1st edition

By Christofer Edling et al

Price from: 56 SEK

Buy
Framgångsrikt ledarskap med systemteori

Framgångsrikt ledarskap med systemteori | 1st edition

By Oscar Öquist et al

Price from: 90 SEK

Buy
Handbok i kvalitativa metoder

Handbok i kvalitativa metoder | 2nd edition

By Göran Ahrne et al

Price from: 96 SEK

Buy
I en klass för sig : genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer

I en klass för sig : genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer | 1st edition

By Fanny Ambjörnsson et al

Price from: 62 SEK

Buy
Jaget och maskerna

Jaget och maskerna : En studie i vardagslivets dramatik | 6th edition

By Erving Goffman et al

Price from: 145 SEK

Buy
Lästekniker och lässtrategier

Lästekniker och lässtrategier | 1st edition

By Peter Stray Jørgensen et al

Price from: 125 SEK

Buy
Organisationer, samhälle och globalisering : tröghetens mekanismer och förnyelsens förutsättningar

Organisationer, samhälle och globalisering : tröghetens mekanismer och förnyelsens förutsättningar | 2nd edition

By Göran Ahrne et al

Price from: 170 SEK

Buy
Sociologi 2.0

Sociologi 2.0 : Samhällsteori och samtidskultur | 2nd edition

By Simon Lindgren et al

Price from: 292 SEK

Buy
Sociologi 2.0

Sociologi 2.0 | 1st edition

By Simon Lindgren et al

Price from: 104 SEK

Buy
Statistisk verktygslåda 0

Statistisk verktygslåda 0 : att förstå och förändra världen med siffror | 1st edition

By Göran Djurfeldt et al

Price from: 87 SEK

Buy
Utbildningskontraktets villkor. Utbildningsförlopp på en förändrad gymnasie

Utbildningskontraktets villkor. Utbildningsförlopp på en förändrad gymnasie | 2016

By Magnus Persson et al

Price from: 159 SEK

Buy

So far, we have reused

 1 

 7 

 4 

 5 

 1 

 2 

 8 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng