Search

Hitta kurslitteraturlistor

På följande sida kan du leta fram kurskoden och de böcker som tillhör din kurs på ditt universitet.


Litteraturlista för SVGB10 | Statsvetenskap II (7,5 hp)

Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden SVGB10 vid Karlstads universitet.


Det kommunale laboratorium: teoretiske perspektiver på lokal politikk og organisering

Det kommunale laboratorium: teoretiske perspektiver på lokal politikk og organisering | 3rd edition

By Harald Baldersheim et al

Price from: 300 SEK

Buy
Introduktion till samhällsvetenskaplig analys

Introduktion till samhällsvetenskaplig analys | 2nd edition

By Simon Lindgren et al

Price from: 214 SEK

Buy
Metodpraktikan

Metodpraktikan : Konsten att studera samhälle, individ och marknad | 5th edition

By Peter Esaiasson et al

Price from: 383 SEK

Buy
Moderna kommuner

Moderna kommuner | 5th edition

By Stig Montin et al

Price from: 273 SEK

Buy
Politik som organisation - Förvaltningspolitikens grundproblem

Politik som organisation - Förvaltningspolitikens grundproblem | 6th edition

By Lennart Lundquist et al

Price from: 245 SEK

Buy
Textens mening och makt

Textens mening och makt : Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys | 4th edition

By Kristina Boréus et al

Price from: 402 SEK

Buy
Vetenskapsteori för nybörjare

Vetenskapsteori för nybörjare | 3rd edition

By Torsten Thurén et al

Price from: 182 SEK

Buy

So far, we have reused

 1 

 7 

 3 

 7 

 7 

 0 

 6 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng