• Inga resultat

Search

Hitta kurslitteraturlistor

På följande sida kan du leta fram kurskoden och de böcker som tillhör din kurs på ditt universitet.


Litteraturlista för LPGF05 | Att leda och utveckla förskolans verksamhet (30,0 hp)

Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden LPGF05 vid Karlstads universitet.


Barns lärande - fokus i kvalitetsarbetet

Barns lärande - fokus i kvalitetsarbetet | 2nd edition

By Ingrid Pramling Samuelsson et al

Price from: 166 SEK

Buy
Barns övergångar

Barns övergångar : Förskola, förskoleklass, fritidshem, grundsärskola och grundskola | 1st edition

By Jenny et al

Price from: 198 SEK

Buy
Etik, integritet och dokumentation i förskolan

Etik, integritet och dokumentation i förskolan | 1st edition

By Anne-Li Lindgren et al

Price from: 99 SEK

Buy
Förskollärarkompetens i förändring

Förskollärarkompetens i förändring | 1st edition

By Sonja Sheridan et al

Price from: 202 SEK

Buy
Föräldrar, förskola och skola

Föräldrar, förskola och skola : Om mångfald, makt och möjligheter | 1st edition

By Ingegerd Tallberg Broman et al

Price from: 214 SEK

Buy
Konflikthantering i arbetslivet

Konflikthantering i arbetslivet : Förstå, hantera, förebygga | 1st edition

By Thomas Jordan et al

Price from: 116 SEK

Buy
Ledarskap i förskolan - förskollärare leder och utvecklar förskolan

Ledarskap i förskolan - förskollärare leder och utvecklar förskolan | 2nd edition

By Ewa Ivarson Alm et al

Price from: 223 SEK

Buy
Likabehandling i förskola och skola

Likabehandling i förskola och skola | 2nd edition

By Kajsa Svaleryd et al

Price from: 130 SEK

Buy
Lyssnandets och seendets villkor : pedagogisk dokumentation - DVD bok

Lyssnandets och seendets villkor : pedagogisk dokumentation - DVD bok | 2nd edition

By Christina Wehner-Godée et al

Price from: 167 SEK

Buy
Nationell förskola med mångkulturellt uppdrag

Nationell förskola med mångkulturellt uppdrag | 1st edition

Author's missing

Price from: 189 SEK

Buy
Omsorg i en förskola på vetenskaplig grund

Omsorg i en förskola på vetenskaplig grund | 1st edition

By Bim Riddersporre et al

Price from: 213 SEK

Buy
Pedagogisk dokumentation som aktiv agent : Introduktion till intra-aktiv pedagogik

Pedagogisk dokumentation som aktiv agent : Introduktion till intra-aktiv pedagogik | 1st edition

By Hillevi Lenz Taguchi et al

Price from: 170 SEK

Buy
Pedagogiskt ledarskap och kollegialt lärande i förskolan

Pedagogiskt ledarskap och kollegialt lärande i förskolan | 1st edition

By Karin Alnervik et al

Price from: 179 SEK

Buy
Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola

Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola | 7th edition

By Staffan Olsson et al

Price from: 268 SEK

Buy
Utbildning och undervisning i förskolan - omsorgsfullt och lekfullt stöd för lärande och utveckling

Utbildning och undervisning i förskolan - omsorgsfullt och lekfullt stöd för lärande och utveckling | 1st edition

By Christian Eidevald et al

Price from: 211 SEK

Buy
Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtal : Kommunikation mellan hem och förskola | 2nd edition

By Ann-Marie Markström et al

Price from: 220 SEK

Buy
Utvärdering och pedagogisk bedömning i förskolan

Utvärdering och pedagogisk bedömning i förskolan | 1st edition

By Christian Lundahl et al

Price from: 205 SEK

Buy
Vad berättas om mig?

Vad berättas om mig? | 1st edition

By Bente Svenning et al

Price from: 135 SEK

Buy

So far, we have reused

 1 

 6 

 9 

 6 

 3 

 2 

 8 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng