Search

Hitta kurslitteraturlistor

På följande sida kan du leta fram kurskoden och de böcker som tillhör din kurs på ditt universitet.


Litteraturlista för LPGF50 | Att leda och utveckla förskolans verksamhet (30,0 hp)

Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden LPGF50 vid Karlstads universitet.


Barns övergångar

Barns övergångar : Förskola, förskoleklass, fritidshem, grundsärskola och grundskola | 1st edition

By Jenny et al

Price from: 177 SEK

Buy
Förskollärarkompetens i förändring

Förskollärarkompetens i förändring | 1st edition

By Sonja Sheridan et al

Price from: 163 SEK

Buy
Föräldrar, förskola och skola

Föräldrar, förskola och skola : Om mångfald, makt och möjligheter | 1st edition

By Ingegerd Tallberg Broman et al

Price from: 195 SEK

Buy
Likabehandling i förskola och skola

Likabehandling i förskola och skola | 2nd edition

By Kajsa Svaleryd et al

Price from: 172 SEK

Buy
Lyssnandets och seendets villkor : pedagogisk dokumentation - DVD bok

Lyssnandets och seendets villkor : pedagogisk dokumentation - DVD bok | 2nd edition

By Christina Wehner-Godée et al

Price from: 167 SEK

Buy
Nationell förskola med mångkulturellt uppdrag

Nationell förskola med mångkulturellt uppdrag | 1st edition

Author's missing

Price from: 188 SEK

Buy
Omsorg i en förskola på vetenskaplig grund

Omsorg i en förskola på vetenskaplig grund | 1st edition

By Bim Riddersporre et al

Price from: 257 SEK

Buy
Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola

Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola | 7th edition

By Staffan Olsson et al

Price from: 244 SEK

Buy
Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtal : Kommunikation mellan hem och förskola | 2nd edition

By Ann-Marie Markström et al

Price from: 206 SEK

Buy
Utvärdering och pedagogisk bedömning i förskolan

Utvärdering och pedagogisk bedömning i förskolan | 1st edition

By Christian Lundahl et al

Price from: 202 SEK

Buy
Vad berättas om mig?

Vad berättas om mig? | 1st edition

By Bente Svenning et al

Price from: 123 SEK

Buy

So far, we have reused

 1 

 8 

 2 

 5 

 7 

 7 

 6 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Looking for stationaries?

Radergummi.

Radergummi. (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng