• Inga resultat

Search

Hitta kurslitteraturlistor

På följande sida kan du leta fram kurskoden och de böcker som tillhör din kurs på ditt universitet.


Litteraturlista för 11FB20 | Barnet och förskolan - förskoledidaktiska aspekter för pedagogiskt verksamma i förskolan (30,0 hp)

Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden 11FB20 vid Högskolan i Borås.


Att bli sig själv: Daniel Sterns teori i förskolans vardag

Att bli sig själv: Daniel Sterns teori i förskolans vardag | 1st edition

By Marianne Brodin et al

Price from: 167 SEK

Buy
Barn upptäcker skriftspråket

Barn upptäcker skriftspråket | 3rd edition

By Gösta Dahlgren et al

Price from: 71 SEK

Buy
Barnperspektiv och barnens perspektiv i teori och praktik

Barnperspektiv och barnens perspektiv i teori och praktik | 1st edition

By Ingrid Pramling et al

Price from: 224 SEK

Buy
Inkludering och måluppfyllelse- att nå framgång med alla elever

Inkludering och måluppfyllelse- att nå framgång med alla elever | 1st edition

By Bengt Persson et al

Price from: 177 SEK

Buy
Kultur, estetik och barns rätt i pedagogiken

Kultur, estetik och barns rätt i pedagogiken | 1st edition

By Anna Klerfelt (red.) et al

Price from: 92 SEK

Buy
Lära till lärare: Att utveckla läraryrket, vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig metodik

Lära till lärare: Att utveckla läraryrket, vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig metodik | 1st edition

By Jörgen Dimenäs et al

Price from: 221 SEK

Buy
Utbildning, demokrati, medborgarskap

Utbildning, demokrati, medborgarskap | 1st edition

By Magnus Dahlstedt et al

Price from: 68 SEK

Buy
Utbildningsvetenskap för förskolan

Utbildningsvetenskap för förskolan | 1st edition

By Sven Persson et al

Price from: 50 SEK

Buy

So far, we have reused

 1 

 6 

 9 

 6 

 3 

 4 

 2 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng