Search

Hitta kurslitteraturlistor

På följande sida kan du leta fram kurskoden och de böcker som tillhör din kurs på ditt universitet.


Litteraturlista för SC1612 | Handledarskap i pedagogiskt arbete gentemot student och kollega (0,0 hp)

Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden SC1612 vid Göteborgs universitet.


Det värderande ögat

Det värderande ögat : Observation, utvärdering och utveckling i undervisning och handledning | 2nd edition

By Cato R. P. Bjørndal et al

Price from: 305 SEK

Buy
Handledning i lärarutbildning : att utforska undervisningssituationer

Handledning i lärarutbildning : att utforska undervisningssituationer | 3rd edition

By Peter Emsheimer et al

Price from: 203 SEK

Buy
Konflikthantering i professionellt lärarskap

Konflikthantering i professionellt lärarskap | 4th edition

By Birgitta Friberg (red.) et al

Price from: 381 SEK

Buy
Professionell yrkesutövning i förskola

Professionell yrkesutövning i förskola : Kontinuitet och förändring | 1st edition

By Ingegerd Tallberg Broman et al

Price from: 229 SEK

Buy
Respekt för lärarprofessionen - Om lärares yrkesspråk och yrkesetik

Respekt för lärarprofessionen - Om lärares yrkesspråk och yrkesetik | 4th edition

By Gunnel Colnerud et al

Price from: 182 SEK

Buy

So far, we have reused

 1 

 7 

 4 

 5 

 1 

 2 

 8 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng