Books in Society & Politics

Begreppbart - Sexualitet

Begreppbart - Sexualitet | 1st edition

By Lotta Löfgren-Mårtensson

Price from: 191 SEK

Available as:
New Used

Buy
På gränsen - Interaktion, attraktivitet och globalisering i Inre Skandinavien

På gränsen - Interaktion, attraktivitet och globalisering i Inre Skandinavien | 1st edition

Author's missing

Price from: 138 SEK

Available as:
New Used

Buy
Migrationens och etnicitetens epok - Kritiska perspektiv i etnicitets- och migrationsstudier

Migrationens och etnicitetens epok - Kritiska perspektiv i etnicitets- och migrationsstudier | 1st edition

By Magnus Dahlstedt et al

Price from: 317 SEK

Available as:
New

Buy
Perspektiv på personlig assistans

Perspektiv på personlig assistans | 1st edition

By Peter Brusén et al

 

Not in stock
 
 

Monitor
Nya uppväxtvillkor : samhälle och individ i förändring

Nya uppväxtvillkor : samhälle och individ i förändring | 1st edition

By Simon Lindgren et al

Price from: 243 SEK

Available as:
New Used

Buy
Vetenskaplig metod

Vetenskaplig metod | 4th edition

By Rolf Ejvegård

Price from: 94 SEK

Available as:
New Used

Buy
Meningsskapande och delaktighet : om vår tids socialpedagogik

Meningsskapande och delaktighet : om vår tids socialpedagogik | 1st edition

By Anders Gustavsson et al

Price from: 125 SEK

Available as:
New Used

Buy
Hjälpprocesser i socialt arbete

Hjälpprocesser i socialt arbete | 1st edition

By Bengt Carlsson

Price from: 219 SEK

Available as:
Used

Buy
Ett konkurrenskraftigt EU till rätt pris : europaperspektiv 2013

Ett konkurrenskraftigt EU till rätt pris : europaperspektiv 2013 | 1st edition

By Joakim Nergelius et al

Price from: 226 SEK

Available as:
New Used

Buy
Rena hem på smutsiga villkor? : hushållstjänster, migration och globalisering

Rena hem på smutsiga villkor? : hushållstjänster, migration och globalisering | 1st edition

By Catharina Calleman et al

Price from: 124 SEK

Available as:
New Used

Buy
Kolonialism/postkolonialism : en introduktion till ett forskningsfält

Kolonialism/postkolonialism : en introduktion till ett forskningsfält | 2nd edition

By Ania Loomba

Price from: 225 SEK

Available as:
New Used

Buy
Övergrepp mot kvinnor och barn : den rättsliga hanteringen

Övergrepp mot kvinnor och barn : den rättsliga hanteringen | 2nd edition

By Christian Diesen

Price from: 565 SEK

Available as:
New Used

Buy

Ladda fler böcker

We have reused

 1 

 2 

 3 

 2 

 1 

 0 

 5 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Searching...
Stäng