Books in 'Sociology' // campusbokhandeln.se

Books in Society & Politics / Sociology

Emotioner, vardagsliv och samhälle: - en introduktion till emotionssociologi

Emotioner, vardagsliv och samhälle: - en introduktion till emotionssociologi | 1st edition

By Lars Dahlgren et al

Price from: 184 kr

Available as:
New Used

Buy
Juridik - civilrätt, straffrätt, processrätt

Juridik - civilrätt, straffrätt, processrätt | 4th edition

By Per Jonas Nordell et al

Price from: 419 kr

Available as:
New Used

Buy
Anställningsförhållandet: inledning till den individuella arbetsrätten

Anställningsförhållandet: inledning till den individuella arbetsrätten | 4th edition

By Jonas Malmberg et al

Price from: 301 kr

Available as:
New Used

Buy
Jaget och maskerna : en studie i vardagslivets dramatik

Jaget och maskerna : en studie i vardagslivets dramatik | 6th edition

By Erving Goffman

Price from: 158 kr

Available as:
New Used

Buy
Konflikthantering i arbetslivet - förstå, hantera, förebygga

Konflikthantering i arbetslivet - förstå, hantera, förebygga | 1st edition

By Thomas Jordan

Price from: 208 kr

Available as:
New Used

Buy
Organisation och organisering

Organisation och organisering | 4th edition

By Ulla Eriksson-Zetterquist et al

Price from: 247 kr

Available as:
New Used

Buy
Det sociala landskapet : en sociologisk beskrivning av Sverige från 1950-talet till början av 2000-talet

Det sociala landskapet : en sociologisk beskrivning av Sverige från 1950-talet till början av 2000-talet | 4th edition

By Göran Ahrne et al

Price from: 156 kr

Available as:
Used

Buy
Lärande - en introduktion till perspektiv och metaforer

Lärande - en introduktion till perspektiv och metaforer | 1st edition

By Roger Säljö

Price from: 282 kr

Available as:
New Used

Buy
Den delade staden : segregation och etnicitet i stadsbygden

Den delade staden : segregation och etnicitet i stadsbygden | 2nd edition

By Irene Molina et al

Price from: 162 kr

Available as:
New Used

Buy
Brottsprevention som begrepp och samhällsfenomen

Brottsprevention som begrepp och samhällsfenomen | 1st edition

By Ingrid Sahlin

Price from: 130 kr

Available as:
New Used

Buy
Diskursanalys som teori och metod

Diskursanalys som teori och metod | 1st edition

By Birgit Vrå et al

Price from: 167 kr

Available as:
New Used

Buy
Kvalitativa intervjuer

Kvalitativa intervjuer | 4th edition

By Jan Trost

Price from: 233 kr

Available as:
New Used

Buy

Ladda fler böcker
Searching...
Stäng