Books in 'Pedagogic & Psychology' // campusbokhandeln.se

Books in Pedagogic & Psychology

Lärande, skola, bildning : Grundbok för lärare

Lärande, skola, bildning : Grundbok för lärare | 4th edition

By Ulf P. Lundgren

Price from: 525 kr

Available as:
New

Buy
Reflektionshandboken för pedagoger

Reflektionshandboken för pedagoger | 1st edition

By Kristin Bie

Price from: 199 kr

Available as:
New

Buy
Civilrätt

Civilrätt | 24th edition

By Christina Ramberg et al

Price from: 203 kr

Available as:
Used

Buy
Studentens skrivhandbok

Studentens skrivhandbok | 3rd edition

By Hans Strand et al

Price from: 271 kr

Available as:
New

Buy
Samhällsvetenskapliga metoder

Samhällsvetenskapliga metoder | 2nd edition

By Alan Bryman

Price from: 203 kr

Available as:
Used

Buy
Sekretess : Handbok för socialtjänsten

Sekretess : Handbok för socialtjänsten | 5th edition

By Lars Clevesköld et al

Price from: 280 kr

Available as:
New

Buy
Undervisning i teori och praktik - en introduktion i didaktik

Undervisning i teori och praktik - en introduktion i didaktik | 6th edition

By Gunnar Lindström et al

Price from: 178 kr

Available as:
New

Buy
Statistisk verktygslåda: att förstå och förändra världen med siffror

Statistisk verktygslåda: att förstå och förändra världen med siffror | 1st edition

By Göran Djurfeldt et al

Price from: 275 kr

Available as:
New Used

Buy
Kommunikation - Samspel mellan människor

Kommunikation - Samspel mellan människor | 4th edition

By Björn Nilsson et al

Price from: 271 kr

Available as:
New Used

Buy
Introduktion till samhällsvetenskaplig analys

Introduktion till samhällsvetenskaplig analys | 2nd edition

By Simon Lindgren et al

Price from: 298 kr

Available as:
New Used

Buy
Bära eller brista : Kommunikation och relationer i arbetet med människor

Bära eller brista : Kommunikation och relationer i arbetet med människor | 2nd edition

By Odd Harald Røkenes et al

Price from: 355 kr

Available as:
New Used

Buy
Samhällsvetenskapliga metoder

Samhällsvetenskapliga metoder | 3rd edition

By Alan Bryman

Price from: 571 kr

Available as:
New

Buy

Ladda fler böcker
Searching...
Stäng