Books in 'Pedagogic & Psychology' // campusbokhandeln.se

Books in Pedagogic & Psychology

Religionsdidaktik : mångfald, livsfrågor och etik i skolan

Religionsdidaktik : mångfald, livsfrågor och etik i skolan | 1st edition

By Olof Franck et al

Price from: 240 kr

Available as:
New Used

Buy
Konflikthantering i professionellt lärarskap

Konflikthantering i professionellt lärarskap | 3rd edition

By Birgitta Friberg (red.) et al

Price from: 346 kr

Available as:
New Used

Buy
Introduktion till straffrätten

Introduktion till straffrätten | 11th edition

By Suzanne Wennberg

Price from: 171 kr

Available as:
New Used

Buy
Lärande, skola, bildning : grundbok för lärare

Lärande, skola, bildning : grundbok för lärare | 3rd edition

By Caroline Liberg et al

Price from: 109 kr

Available as:
Used

Buy
Samhällsvetenskapliga metoder

Samhällsvetenskapliga metoder | 2nd edition

By Alan Bryman

Price from: 140 kr

Available as:
Used

Buy
Modern teoribildning i socialt arbete

Modern teoribildning i socialt arbete | 3rd edition

By Malcolm Payne

Price from: 474 kr

Available as:
New Used

Buy
Matematikdidaktik i förskolan : Att utveckla lekfulla, matematiska barn

Matematikdidaktik i förskolan : Att utveckla lekfulla, matematiska barn | 1st edition

By Anna Wernberg et al

Price from: 272 kr

Available as:
New

Buy
Vår ekonomi - En introduktion till samhällsekonomin

Vår ekonomi - En introduktion till samhällsekonomin | 14th edition

By Klas Eklund

Price from: 341 kr

Available as:
New Used

Buy
Det sociala livet i skolan : socialpsykologi för lärare

Det sociala livet i skolan : socialpsykologi för lärare | 2nd edition

By Robert Thornberg

Price from: 270 kr

Available as:
New Used

Buy
Ett delat samhälle - makt, intersektionalitet och social skiktning

Ett delat samhälle - makt, intersektionalitet och social skiktning | 2nd edition

By Christofer Edling et al

Price from: 242 kr

Available as:
New Used

Buy
Barndomspsykologi: Utveckling i en förändrad värld

Barndomspsykologi: Utveckling i en förändrad värld | 3rd edition

By Dion Sommer

Price from: 244 kr

Available as:
New Used

Buy
Specialpedagogik och funktionshinder

Specialpedagogik och funktionshinder | 1st edition

By Inger Nilsson et al

Price from: 410 kr

Available as:
New

Buy

Ladda fler böcker
Searching...
Stäng