Fältbiologerna - preserve the Swedish forests

Sverige når inte upp till sina egna miljömål. Endast 7,7% av den svenska skogsmarken är skyddad och mer behövs för att bevara den biologiska mångfalden.

WWF: “Sverige har liten andel skyddad skog både ur ett internationellt och biologiskt perspektiv och huvuddelen av den skyddade skogen består av fjällnära skog och fattiga skogstyper. Den brukade skogen är extremt omvandlad jämfört med den ursprungliga naturskogen. Det har haft till följd att drygt 2 000 av skogens arter finns på Artdatabankens hotlistor idag.”

Ett av de svenska miljömålen var att 17 % av landytan ska ha ett ekologiskt representativt skydd till 2020. Per år 2020 var endast 13% av Sveriges landareal är skyddad.

Mellan 8 januari och 14 februari samlar vi därför in pengar till Fältbiologerna och deras arbete för att skydda och bevara de svenska ur- och naturskogarna.

Pengarna från insamlingen går oavkortat till Fältbiologerna.

Learn more about Fältbiologerna - preserve the Swedish forests

The fundraise

Raised money so far

120,950 SEK
of target 200,000 SEK

Total donations

9424

Latest comments

Bruh momento? /Carl Otto Adrian Upplands väsby

Inte mycket, men något. /Stefan Bankeryd

Tack för ett bra jobb /Xélat Hanimzer Göteborg

<3 /Bondjers Gabriel Tore Uppsala

Tack för ert engagemang ! /Eva Maria Kristina Billdal

We have reused

 1 

 3 

 1 

 5 

 7 

 0 

 5 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Searching...
Stäng