Books in 'Health and Care Sciences' // campusbokhandeln.se

At Campusbokhandeln you can find over 65,000 new and used books. A smart, cheap and environmental friendly way to buy and sell your textbooks.

Sell books
Categories » Medicin, Care & Physiology » Health and Care Sciences

Books in Health and Care Sciences


Vetenskapsteori för nybörjare

Torsten Thurén

123 kr

219 kr (new)

Omvårdnad medicin & kirurgi - pak ...

Författare saknas

New

1224 kr (new)

Klinisk psykiatri

Christer Allgulander

386 kr

462 kr (new)

Farmakologi och läkemedelsanvä ...

Trond Jenssen et al

433 kr

634 kr (new)

Rapporter och uppsatser

Jarl Backman

244 kr

342 kr (new)

Omvårdnad & medicin

Författare saknas

New

687 kr (new)

Omvårdnad & kirurgi

Författare saknas

New

685 kr (new)

Personcentrering i hälso- och sjuk ...

David Edvardsson et al

279 kr

338 kr (new)

Undersökning vid sjukdom

Oddvar Stokke et al

286 kr

338 kr (new)

Palliativ medicin och vård

Peter Strang et al

436 kr

522 kr (new)

Den lärande patienten

Ulla Runesson et al

218 kr

328 kr (new)

Medicinsk terminologi

Bengt I Lindskog

540 kr

647 kr (new)

Pedagogik inom vård och handledni ...

Madeleine Bergh et al

199 kr

300 kr (new)

Säker vård - Att föreby ...

Marion Lindh et al

302 kr

338 kr (new)

Att möta familjer inom vård ...

Eva Benzein et al

180 kr

341 kr (new)

Kommunikation : samtal och bemötan ...

Författare saknas

382 kr

476 kr (new)

Inflammationssjukdomar

Johan Mölne et al

417 kr

516 kr (new)

Nutrition Therapy and Pathophysiology

Marcia Nelms Kathryn Sucher

New

698 kr (new)

Team i vård, behandling och omsor ...

Håkan Sandberg et al

294 kr

365 kr (new)

Aktivitet & relation : mål och me ...

Mona Eklund et al

215 kr

367 kr (new)

Kommunikation med barn och unga i v&ari ...

Kristina Gustafsson et al

274 kr

340 kr (new)

Motiverande samtal i hälso-och sju ...

Barbro Holm Ivarsson

138 kr

151 kr (new)

Kirurgiska sjukdomar

Maria Albertsson et al

490 kr

588 kr (new)

Ledarskap inom vård och omsorg

Kerstin Lundin et al

268 kr

320 kr (new)

Förändringsarbete i häls ...

Eric Carlström

237 kr

294 kr (new)

-30 %

De 6 S:n - En modell för personcen ...

Ingela Henoch et al

New

320 kr (new)

Palliativ vård : begrepp & perspe ...

Britt-Marie Ternestedt et al

498 kr

599 kr (new)

-30 %
Page: 12
Searching...