Search

Published at 2021-01-29

Insamling till Fältbiologerna

Sverige når inte upp till sina egna miljömål. Endast 7,7% av den svenska skogsmarken är skyddad och mer behövs för att bevara den biologiska mångfalden 🌿🐺

WWF:“Sverige har liten andel skyddad skog både ur ett internationellt och biologiskt perspektiv och huvuddelen av den skyddade skogen består av fjällnära skog och fattiga skogstyper. Den brukade skogen är extremt omvandlad jämfört med den ursprungliga naturskogen. Det har haft till följd att drygt 2 000 av skogens arter finns på Artdatabankens hotlistor idag.”

Ett av de svenska miljömålen var att 17 % av landytan ska ha ett ekologiskt representativt skydd till 2020. Per år 2020 var endast 13% av Sveriges landareal skyddad.

Mellan 8 januari och 14 februari samlar vi därför in pengar till 
ltbiologerna och deras arbete för att skydda och bevara de svenska ur- och naturskogarna.Vårt mål är att tillsammans samla in minst 200 000 kronor! Nu kör vi! 🙌

Bli medlem i Fältbiologerna

Vill du också stå upp för naturen, djuren och växterna? Bli medlem i Fältbiologerna! Medlemskap är gratis för alla upp till 25 år. Läs mer om hur du blir medlem.

Latest blog posts

So far, we have reused

 2 

 1 

 5 

 2 

 9 

 0 

 8 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to receive our best student tips, offers and promotions.

Read more about how we handle personal data in our privacy policy.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 6 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng