Search

Mission i förändring : perspektiv på Skara stift och Svenska kyrkans mission 1874-2000 | 1st edition

by Märta Bodin

Buy used book

Not in stock. Monitor this book.

Buy new book

Fakta

Publisher Skara stiftshistoriska sällskap
Language Swedish
Book type Hardcover
Utgiven 2010-09-01
Edition 1
Pages 196
ISBN 9789197736695
Kategori(er) Religion
Add to cart

Description

2009 beslöt ombudsmötet för Svenska kyrkans mission i Skara stift att avsluta sin verksamhet. En epok, som började med grundandet av Svenska kyrkans missionsstyrelse år 1874, avslutades efter mer än 130 år. Året innan, 2008, hade Svenska kyrkans mission - tillsammans med Lutherhjälpen - på nationell nivå bildat den nya organisationen Hela världen. Under dessa 135 år har Skara stift intagit en ledande position när det gäller missionen. Väckelsetradition, en förhållandevis god kyrklig sed långt fram i tiden, enskilda personer, stöd från stiftsledningen och ett starkt inslag i stiftets publikationer har skapat detta engagemang. Det är denna historia och detta engegemang som den här boken vill ge perspektiv på. Den är inte ett vetenskapligt arbete och gör inte anspråk på att ge en heltäckande bild. Den är snarare ett collage, där texter, bilder och siffror tillsammans försöker ge en idé om hur missionsarbetet och synen på mission har utvecklats i Skara stift under åren. Författaren, Märta Bodin, har varit lärare och även missionär i Tanzania.
Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 1 

 8 

 2 

 5 

 6 

 6 

 3 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Looking for stationaries?

Radergummi.

Radergummi. (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng