Search

Nusvenska. En modern svensk språkhistoria i 121 ord | 1st edition

by Carl Anders Svensson

Buy used book

Not in stock. Monitor this book.

Buy new book

Fakta

Publisher Morfem
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2020-12-04
Edition 1
Pages 320
ISBN 9789188419200
Kategori(er) History & Archaeology
 ↳ History
Add to cart

Used within following courses

Description

Från stavningsreform till digitalsvenska

Det moderna samhället föddes när Sverige 1900 vaknade upp till ett nytt århundrade. Det blev också startskottet för en ny språkhistorisk epok: nusvenskan. Förändringar, nyheter och trender inom kultur, litteratur, politik, teknik, mat och mode har alla bidragit till att både forma våra liv och det svenska språket.

Ibland har själva språket varit motorn i samhällsutvecklingen, som i 1906 års stavningsreform, grammatikrevolutionen på 1940-talet när verbens pluralformer försvann, du-reformen 1967 som befriade talspråket från klasskillnader och kometkarriären för det könsneutrala pronomenet hen på 2010-talet. Språket och samhället går hand i hand.

Med orden som spegel skildrar Anders Svensson den moderna svenskans historia från 1900 till i dag.

 

Anders Svensson är journalist och språkvetare. Han är chefredaktör för Språktidningen samt språkkrönikör i Dagens Nyheter och Fokus.

 

"Med lätt hand och stor insikt leder Anders Svensson oss genom det senaste seklets viktigaste ord. En språkresa som via rumpnissar, hallåmän och motböcker formar sig till en lustfylld berättelse om ett land i ständig utveckling."

Patrik Hadenius, språkvetare, förlagschef och grundare av Språktidningen

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 1 

 7 

 3 

 7 

 7 

 1 

 2 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng