Search

Global ekonomi : en introduktion till samhällsekonomi och politisk ekonomi | 2nd edition

by Claes Berg

Buy used book

Buy new book

Fakta

Publisher Studentlitteratur
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2012-01-23
Edition 2
Pages 555
ISBN 9789186949082
Kategori(er) Business, Economics & Management
Add to cart

Used within following courses

Description

Global ekonomi baseras på erfarenheter från många länder och från det globala ekonomiska systemet. Den ger en bred, modern och lättillgänglig introduktion till nationalekonomi, politisk ekonomi samt internationell och finansiell ekonomi i ett långsiktigt perspektiv. I denna nya upplaga ges en utförlig beskrivning av finanskrisen som började i USA, spreds till många länder och utvecklades till en skuldkris i Europa. Flertalet kapitel är uppdaterade - till exempel de som gäller arbetsmarknad, handel och finansiella flöden, global ojämlikhet, koldioxidutsläppens fördelning mellan länder samt slutsatserna av klimatmötet i Durban. Nya forskningsresultat presenteras om hur stat och marknad kompletterar varandra genom att statlig fiskal och legal kapacitet gynnar ekonomisk utveckling. Analysen av hur demokrati, diktatur, konflikter och krig påverkar ekonomin har beaktat nya rön. Dessutom beskrivs utvecklingen i BRIC-länderna (Brasilien, Ryssland, Indien och Kina) och hur jordens resurser påverkas när inkomsterna stiger globalt. Boken ger ett betydligt bredare perspektiv än traditionella läroböcker i nationalekonomi. Den är avsedd för kurser på universitet och högskolor men kan läsas av alla som är samhällsintresserade. Claes Berg är fil.dr i nationalekonomi, rådgivare åt riksbankschefen, svensk representant i den penningpolitiska kommittén i det europeiska centralbankssystemet och i högnivågruppen av penningpolitiska experter vid OECD samt redaktör för och ansvarig utgivare av tidskriften Penning- och valutapolitik. Han var Riksbankens chefekonom 1996-2002. Han har deltagit i arbetet med att ta fram strategin för Europeiska centralbanken och varit konsult åt centralbanker i Asien, Afrika och Latinamerika. Han har lång erfarenhet av undervisning i nationalekonomi och har också varit verksam som lärare och biståndskoordinator i södra Afrika. För mer information kring Claes Berg och Global ekonomi kan du besöka hans hemsida www.globalekonomi.se. Där finns även undervisningsmaterial.

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 6 SEK

Buy
,

So far, we have reused

 2 

 2 

 0 

 2 

 4 

 2 

 4 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to receive our best student tips, offers and promotions.

Read more about how we handle personal data in our privacy policy.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 6 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng