Search

Socialtjänstlagen - en lagkommentar

by Lena Sandström and Eva Lillie

Not in stock

Fakta

Publisher JP Infonet AB
Language Swedish
Book type Big pocket
Utgiven 2012-03-01
ISBN 9789186848057
Kategori(er)
Add to cart

Description

Socialtjänstlagen (2001:453) trädde i kraft den 1 januari 2002. Lagen bygger till stora delar på den tidigare socialtjänstlagen (1980:620). I denna bok ges kommentarer till hela socialtjänstlagen, paragraf för paragraf. Kommentarerna speglar den lydelse som socialtjänstlagen hade den 1 januari 2012. Innehållet till kommentarerna är framför allt hämtat från lagens förarbeten. I anslutning till varje paragraf anges från vilka förarbeten innehållet har hämtats. Här finns också hänvisningar till relevant praxis, föreskrifter m.m. Boken riktar sig till alla som behöver tillämpa socialtjänstlagen i sitt dagliga arbete, främst inom socialtjänsten. Naturligtvis kan kommentarerna även användas av jurister och andra som vill ha stöd i att tolka och förstå socialtjänstlagens bestämmelser samt under utbildningar. Kommentarerna är hämtade ur informationstjänsten JP Socialnet. Där har lagkommentarerna kompletterats med länkar direkt in i alla relevanta förarbeten, författningar, praxis m.m. I internettjänsten återfinns alltid en uppdaterad version av lagkommentarerna. Om författarna Eva Lillie är redaktör för JP Infonet Förlags informationstjänst JP Socialnet. Hon är jurist med mångårig erfarenhet av arbete med socialrätt. Lena Sandström har bland annat ett förflutet som förbundsjurist vid Svenska Kommunförbundet och som kommunjurist. Lena har även erfarenhet som föredragande hos Justitieombudsmannen och Riksdagens socialutskott och har deltagit som sakkunnig i ett flertal statliga utredningar. Hon har även varit verksam i KommunLex AB.
Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 1 

 7 

 4 

 5 

 1 

 3 

 0 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng