Search

Detta är lean : lösningen på effektivitetsparadoxen | 1st edition

by Niklas Modig and Pär Åhlström

Buy used book

Buy new book

  • Not in stock

Fakta

Publisher Rheologica Publishing
Language Swedish
Book type Hardcover
Utgiven 2012-12-04
Edition 1
More editions 2015/0, 2013/0
Pages 169
ISBN 9789186797072
Kategori(er)
Add to cart

Used within following courses

Description

Succéboken Vad är Lean lanserades i oktober 2011 har sedan dess sålts i över 40.000 exemplar utan någon som helst marknadsföring annat än rekommendationer. Nu lanseras nya versionen Detta är Lean, med tre helt nya och tre omarbetade kapitel. Författarna professor Pär Åhlström och Niklas Modig som forskar vid Handelshögskolan i Stockholm lanserar i den nya utgåvan idén om effektivitetsparadoxen som visar att vi idag har en felaktig syn på effektivitet. Vad handlar boken om? Långa väntetider, missnöjda kunder, ineffektiva processer, överarbetad personal och kvalitetsproblem är exempel på högaktuella utmaningar och problem bland svenska företag och organisationer. Detta är Lean argumenterar att grundorsaken till problemen är suboptimerade verksamheter. Istället för att se till helheten ligger fokus på att effektivisera verksamheters olika delar. Det leder till vad som i vanligt tal kallas stuprörstänkande. Boken benämner detta fenomen som effektivitetsparadoxen. När företag och organisationer effektiviserar öar så upplever vi att vi är effektiva men i själva verket kan vi vara extremt ineffektiva. Det är mycket problem som skapas mellan öarna. Ser vi inte helheten så förstår vi inte vad riktig effektivitet är. Detta är lean presenterar en ny form av effektivitet: flödeseffektivitet. Istället för att fokusera på verksamhetens enskilda funktioner fokuserar flödeseffektivitet på kundens behov. Helhetsförståelsen gör att många problem både kan undvikas och elimineras. Kundupplevelsen förbättras genom förkortade köer, frigjord kapacitet, mer effektiva processer och förbättrad kvalitet. Det finns enorma vinster att realisera genom att se på effektivitet på ett nytt sätt. För mer information: www.dettaarlean.se Vad är nytt med andra upplagan? Kapitel 1 Omskrivet och utvecklat för att förbättra flödet i texten och göra kapitlet ännu mer pedagogiskt. Kapitel 2 Omskrivet och utvecklat för att förbättra flödet i texten och göra kapitlet ännu mer pedagogiskt. Vi har dessutom utvecklat och förfinat definitionen av flödeseffektivitet. Kapitel 3 Omskrivet och utvecklat för att förbättra flödet i texten och göra kapitlet ännu mer pedagogiskt. Kapitel 4 Är helt nytt! Kapitlet förklarar varför organisationer som överfokuserar på resurseffektivitet ägnar mycket tid åt "merarbete"; arbete som behöver göras men som inte tillför värde. Merarbetet innebär att till synes resurseffektiva organisationer faktiskt slösar med sina resurser. Fenomenet kallas för "effektivitetsparadoxen". Vi tror vi är effektiva (när vi är upptagna) men vi är i själva verket extremt ineffektiva (eftersom det vi "gör" inte skapar faktiskt kundvärde) Kapitel 8 Är helt omskrivet! Kapitlet ger en grundlig genomgång av effektivitetsmatrisen och beskriver hur den fungerar och vad som krävs för att organisationer ska inta olika positioner i matrisen. Kapitlet ger nu en bättre förståelse för vad olika verksamhetsstrategier faktiskt innebär och hur organisationer kan röra sig i matrisen. Kapitel 9 Är helt nytt! Kapitlet använder ett exempel från Toyotas servicedel för att illustrera vad en lean verksamhetsstrategi är och vilken rörelse i effektivitetsmatrisen som den innebär. Det leder till en mycket klarare definition av vad lean är än i tidigare bok. Vad är sagt om boken? Försäkringskassan håller gradvis på att introducera lean inom hela verksamheten. Oavsett var i implementeringsprocessen olika delar av organisationen befinner sig, spelar Detta är lean en viktig roll i att guida våra medarbetare mot att förstå konceptets innebörd. DAN ELIASSON GENERALDIREKTOÖR, FÖRSÄKRINGSKASSAN Oavsett om jag vunnit eller förlorat har jag alltid försökt att lära mig något nytt. Fokus på lärande är själva grunden i att skapa långsiktig framgång. Detta är lean beskriver varför Toyota blivit ett av världens mest framgångsrika företag, genom att ständigt fokusera på lärande. MAGDALENA FORSBERG SKIDSKYTTELEGEND, FÖRELÄSARE, RÅDGIVARE Detta är lean beskriver hur en av världens mest framgångsrika organisationer burit sig åt för att kunna prestera i världsklass. Det spelar ingen roll om det är en organisation eller en elitidrottare det handlar om. Nycklarna bakom framgång är universella. Världsklass handlar om att alltid ha rätt inställning! PETER FORSBERG HOCKEYLEGEND, INVESTERARE Boken är den bästa bok jag har läst om lean: välskriven, lättläst och pedagogisk. En obligatorisk läsning för alla som vill åstadkomma förbättringar inom sjukvården. BIRGIR JAKOBSSON SJUKHUSDIREKTÖR, KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET Detta är lean ringar in själva kärnan i hur välfungerande företag är organiserade. Det handlar om att skapa flöde genom hela värdekedjan samt att utveckla en förmåga att ständigt lära sig vad som gör ens slutkunder väldigt nöjda. Jag kan varmt rekommendera boken. MIKAEL SCHILLER, EXECUTIVE CHAIRMAN, ACNE STUDIOS Världen är i allvarlig kris. Vi är tvungna att hitta nya sätt att tillvarata våra resurser och minska risken för underskott. Detta är lean visar tydligt att vi idag har en felaktig förståelse för vad sann effektivitet är. Organisationer suboptimerar och slösar idag bort resurser utan att veta om det. Boken fångar de senaste insikterna kring hur vi måste reformera och förnya vår syn på operational excellence. Den visar att helhetstänkande, integration och slutanvändarorientering är byggstenarna som skapar ekonomisk och social hållbarhet. PETTER STORDALEN INVESTERARE, HOTELLMAGNAT, FASTIGHETSUTVECKLARE, MILJÖAKTIVIST Detta är lean används flitigt inom Ericsson och jag rekommenderar den till var och en som behöver en snabb introduktion till konceptet och dess nyttor. JOHAN WIBERGH EXECUTIVE VICE PRESIDENT AND HEAD OF BUSINESS UNIT NETWORKS, ERICSSON Jag har under mina 25år i bilindustrin läst åtskilliga böcker som försökt förklara vad lean egentligen handlar om. Detta är lean är utan jämförelse den bästa. Det sätt som lean här beskrivs på kommer att fungera som en ögonöppnare för alla som ännu inte förstått potentialen i detta komplexa ämne. Boken är ett måste för alla som idag leder någon typ av värdekedja. LARS WREBO SENIOR VICE PRESIDENT, MANUFACTURING, VOLVO CAR CORPORATION

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 1 

 7 

 2 

 9 

 6 

 3 

 5 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng