• Inga resultat

Search
Please note this is not the latest edition of the book, but it's much cheaper. You can find the lastest edition here.

Afrika en kontinents ekonomiska och sociala historia | 1st edition

by Ellen Hillbom and Erik Green

Buy used book

Buy new book

  • Not in stock

Fakta

Publisher Studentlitteratur
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2010-06-04
Edition 1
More editions 2018/2
Pages 367
ISBN 9789186203061
Kategori(er) Business, Economics & Management
 ↳ Economic history
Society & Politics
 ↳ Regional studies
Add to cart

Used within following courses

Description

Få kontinenters historia är så präglade av myter och fördomar som Afrikas och ännu i dag är det vanligt att beskriva dess historia som statisk och Afrikanska samhällen som primitiva. Afrika - en kontinents ekonomiska och sociala historia visar i stället en dynamisk och variationsrik kontinent. Boken handlar om den ekonomiska och sociala utvecklingen i Afrika söder om Sahara i ett långsiktigt perspektiv från 1000 e.Kr. fram till i dag.Författarna har lämnat det tidigare så vanliga eurocentriska perspektivet, där Afrika hålls samman i sin egenskap av att skilja sig från Europa. De inriktar sig istället på dynamiken i de lokala förändringsprocesserna och betonar skillnaderna i utvecklingsmönster mellan olika delar av kontinenten. Fokus ligger inte på extraordinära händelser som krig eller hungerkatastrofer utan på hur människor levde och lever i vardagen.Ellen Hillbom och Erik Green är båda ekonomhistoriker vid Lunds respektive Stockholms universitet.Denna titel har tidigare givits ut av SNS förlag men ingår numera i Studentlitteraturs sortiment.

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 1 

 6 

 9 

 5 

 3 

 5 

 0 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng