Search
Please note this is not the latest edition of the book, but it's much cheaper. You can find the lastest edition here.

Makt, medier och samhälle : en introduktion till politisk kommunikation | 1st edition

by Jesper Strömbäck

Buy used book

Buy new book

  • Not in stock

Fakta

Publisher Studentlitteratur
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2009-04-06
Edition 1
More editions 2014/2
Pages 294
ISBN 9789186203023
Kategori(er) Media & Communication
Add to cart

Used within following courses

Description

I moderna samhällen utgör medierna den främsta källan till information och den viktigaste arenan för samhällskommunikation. Medierna är dock inte enbart en neutral arena; de fungerar också som aktiva aktörer i den politiska kommunikationen. Mediernas betydelse som informations-källa och det faktum att de fungerar både som arenor och aktörer ger dem en särställning i modern politisk kommunikation. Det ger dem stort inflytande över det egna innehållet, över dem som behöver medierna för att nå ut till människor och över dem som behöver medierna för information. Medierna är inte allsmäktiga, men inte heller maktlösa. De är mäktiga. I boken ger författaren en bred introduktion till det kommunikativa samspelet mellan medborgare, medieaktörer och politiska aktörer, med särskilt fokus på mediernas makt och inflytande i den politiska kommunikationen. Jesper Strömbäck är Lubbe Nordström-professor i journalistik vid Mittuniversitetet samt forskningsledare vid Demokrati-institutet Demicom.
Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 1 

 8 

 2 

 3 

 5 

 0 

 2 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Looking for stationaries?

Radergummi.

Radergummi. (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng