Search

Motsättningarnas marknad : den pornografiska pressens kommersiella genombrott och regleringen av pornografi i Sverige 1950-1980 | 1st edition

by Klara Arnberg

Not in stock

Fakta

Publisher Sekel Bokförlag
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2010-09-03
Edition 1
Pages 339
ISBN 9789185767618
Kategori(er) Media & Communication
Add to cart

Description

Under slutet av 1960-talet beskrev pressen hur en porrvåg svepte över Sverige och stora delar av västvärlden. Utbudet av pornografi ökade kraftigt och blev alltmer synligt i samhället. Porrvågen kan ses som ett avstamp för den samtida pornografiska pressen som innebar att tidningar med sexuellt detaljerade bilder började massproduceras och masskonsumeras. Sverige och Danmark sågs som förlöpare i denna utveckling, delvis på grund av att länderna tidigt avkriminaliserade pornografisk publicering. Genom en unik kartläggning av den svenska porrtidningsbranschen visas i denna avhandling hur en stark tillväxt av antalet porrtidningsförlag på marknaden skedde redan innan avkriminaliseringen och hur porrvågen således föregick lagändringen. Motsättningarnas marknad tar sin början 1950 och pornografidebatterna följs parallellt med utvecklingen av den pornografiska pressen fram till 1980, då barnpornografi kriminaliserades och pornografikonsumtionen alltmer övergick till det nya videoformatet. Boken skildrar hur det under hela perioden funnits ett starkt motstånd mot introduktionen och förekomsten av pornografi på marknaden. Trots detta lyckades pornografiförläggarna successivt utmana gränsen för det tryckfrihetsrättsligt och marknadsmässigt accepterade och pornografi kom att bli en laglig produkt som i princip var tillgänglig för alla. I boken diskuteras viktiga frågor om genus, sexualitet, historia, religion och ekonomi och hur porrbranschen kommit att utvecklas i relation till samhällsomvandlingen i stort under efterkrigstiden.
Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 1 

 7 

 2 

 8 

 7 

 3 

 6 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng