Search

Kvinnan och havet : Ebba Lindqvist - liv och dikt | 1st edition

by Birgitta Bergsten

Not in stock

Fakta

Publisher Warne Förlag
Language Swedish
Book type Hardcover
Utgiven 2008-07-21
Edition 1
Pages 272
ISBN 9789185597109
Kategori(er)
Add to cart

Description

Sedan ett decennium tillbaka finns ett Ebba Lindqvistsällskap, som tidigt tog initiativ till utgivning av Lindqvists samlade dikter: Hon som älskade havet (Warne förlag; första upplagan 1997, andra upplagan 1999). Till 100-årsminnet av hennes födelse utgavs förra året Kvinnan och havet. Ebba Lindqvist liv och dikt (Warne förlag) av Birgitta Bergsten , som 1989 disputerade på en avhandling om Elisabet Hermodsson(Ur recension i SvD 4 januari 2009)Inga priser som jag fått har firats. / Mitt liv var alltid detsamma / efter varje uppläsning / att återvända till disken . Så skriver Ebba Lindqvist själv i några lyriska notiser sent i livet som citeras av Bergsten. I samma notissvit talar hon om den tystnad som hennes diktsamlingar har förbigåtts med ett efterhandsperspektiv som ter sig oväntat bittert, om man ser till den recensionsförteckning som ingår i Bergstens bok.Över huvud taget visar den värdefulla bibliografi som Bergsten har sammanställt att Ebba Lindqvist är väl representerad i antologier dock inte i Lars Gustafssons Svensk dikt (senaste upplagan 1995) eller i Jan Olov Ulléns De bästa svenska dikterna (2007) och att hon ofta har blivit tonsatt. Hennes poesi har alltså varit spridd och de två slutsålda upplagorna av hennes samlade dikter säger åtskilligt om hennes ställning bland läsarna idag.
Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 1 

 7 

 5 

 5 

 7 

 7 

 3 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng