Search
Please note this is not the latest edition of the book, but it's much cheaper. You can find the lastest edition here.

Utomhuspedagogik : Utveckling och lärande i naturen

by Anders Ohlsson

Buy used book

Not in stock. Monitor this book.

Buy new book

Fakta

Publisher Gothia Kompetens
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2021-02-17
More editions 2015/1
Pages 152
ISBN 9789177412939
Kategori(er) Pedagogic & Psychology
Add to cart

Description

Att vistas utomhus ger många fördelar – barnen mår bättre och det finns goda förutsättningar för ökat lärande. Den här boken visar vad du som pedagog i förskolan kan göra för att skapa en god utomhuspedagogik. Här finns mängder av handfasta tips kring hur du med hjälp av olika lekar och verktyg – och naturens resurser – kan stimulera barnens fantasi och lust att lära. Allt med utgångspunkt i de olika årstiderna. Boken ger dig möjlighet att använda utevistelsen till att uppfylla läroplanens, Lpfö18, mål och att stimulera barnens utveckling och lärande.
Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
,

So far, we have reused

 1 

 8 

 7 

 5 

 4 

 1 

 3 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to receive our best student tips, offers and promotions.

Read more about how we handle personal data in our privacy policy.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng