Search

Leklust i förskolan : Främja lekens egenvärde | 1st edition

by Maria Øksnes and Einar Sundsdal

Buy used book

Buy new book

Fakta

Publisher Gothia Kompetens
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2017-10-24
Edition 1
Pages 127
ISBN 9789177410072
Kategori(er) Pedagogic & Psychology
 ↳ Pedagogics
Add to cart

Used within following courses

Description

Leken har en central betydelse i förskolan och för barnets välbefinnande, men hur ger du som pedagog möjlighet till fri och spontan lek?

Boken Leklust i förskolan – främja lekens egenvärde utgår från barnets rätt till lek, som också behandlas i barnkonventionens artikel 31. Boken lyfter fram värdet av lek för dess egen skull och inte som ett medel för lärande eller utveckling. Att barn leker råder det inget tvivel om, därmed är leken i sig ett viktigt kunskapsområde för alla som arbetar med barn.

Boken går igenom teorier och forskning och skapar medvetenhet om lekens betydelse. Budskapet är att vi vuxna måste stödja den och våga vara tillsammans med barnen på ett lekfullt sätt. Här finns även praktiska idéer om din roll som lekberikare.

Genom bättre förståelse läggs grunden för professionell trygghet i vardagens lek tillsammans med barnen – en trygghet som vilar på förståelse av lekens egenvärde och som handlar om glädje, nöje och leklust.

Leklust i förskolan vänder sig främst till yrkesverksamma i förskolan det vill säga förskollärare, barnskötare, förskolechefer och dagbarnvårdare samt till studerande vid förskollärarutbildningen.

Om författarna
Maria Øksnes är förskollärare, fil. dr i pedagogik och biträdande professor i pedagogik vid Institutionen för lärarutbildning, NTNU, Trondheim.

Einar Sundsdal är pedagog, fil. dr i pedagogik och biträdande professor i pedagogik vid Institutionen för utbildning och livslångt lärande, NTNU, Trondheim.

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 1 

 7 

 4 

 5 

 1 

 2 

 8 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng