• Inga resultat

Search
Please note this is not the latest edition of the book, but it's much cheaper. You can find the lastest edition here.

Svensk Lag 2016 | 19th edition

by Per Henrik Lindblom and Kenneth Nordback

Buy used book

Buy new book

  • Not in stock

Fakta

Publisher Iustus
Language Swedish
Book type Hardcover
Utgiven 2016-01-29
Edition 19
More editions 2020/23, 2021/24, 2022/25
Pages 2232
ISBN 9789176789490
Kategori(er) Law
 ↳ Law books
Add to cart

Used within following courses

Description

Svensk Lag, den gröna lagboken, är en behändig och praktisk lagbok med enkel systematik. Inga bihang eller tillägg, all lagtext är införd på sin rätta plats. Kapitlen inleds i förekommande fall med balk eller annan särskilt tung lag, varefter övrig lagstiftning följer i kronologisk ordning. Promulgationslagar och förordningar är placerade i anslutning till sin huvudlag. Innehållsförteckning, register och layout underlättar sökning och läsning. Svensk Lag uppdateras årligen, alla ändringar och nya lagar förs in på rätt ställe. Stoppdatum är sista december 2015.

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 1 

 6 

 9 

 5 

 3 

 3 

 4 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng