• Inga resultat

Search
Please note this is not the latest edition of the book, but it's much cheaper. You can find the lastest edition here.

Den svenska miljörätten | 2nd edition

by Gabriel Michanek and Charlotta Zetterberg

Buy used book

Buy new book

  • Not in stock

Fakta

Publisher Iustus
Language Swedish
Book type Hardcover
Utgiven 2008-01-31
Edition 2
More editions 2012/3, 2017/4, 2021/5
Pages 542
ISBN 9789176786857
Kategori(er) Law
 ↳ Environmental law
Add to cart

Used within following courses

Description

Två händelser förändrade i grunden svensk miljörätt under slutet av förra seklet: medlemskapet i EU 1995 och miljöbalken 1998. Den ständigt växande EG-miljörätten påverkar och i viss mån styr såväl lagstiftaren som rättstillämparen i Sverige. Med miljöbalken kom en helt ny regelkonstruktion. Balken ska främja en ?hållbar utveckling? med delvis nya och samlade miljökrav och skyddsinstrument.

Den svenska miljörätten är en grundbok som introducerar läsaren i miljörätten som juridiskt ämne. Boken analyserar miljöbalken ingående och behandlar även annan miljölagstiftning, såsom plan- och bygglagen och skogsvårdslagen. Det är en systematisk framställning av en stor regelmassa, som också omfattar EG-miljörätt och i någon mån internationell miljörätt. Rättsfall, främst från Miljööverdomstolen, visar hur miljöbalken tillämpas. En central fråga i boken är om reglerna är ändamålsenliga från miljösynpunkt.

Boken är avsedd att användas vid undervisning i miljörätt och som vägledning i praktisk tillämpning.

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 1 

 6 

 9 

 5 

 8 

 8 

 0 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng