• Inga resultat

Search

Introduktion till EU:s miljörätt | 4th edition

by Annika Nilsson

Buy used book

Buy new book

  • Not in stock

Fakta

Publisher Santérus Förlag
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2014-10-02
Edition 4
More editions 2009/3
Pages 75
ISBN 9789173590860
Kategori(er) Law
 ↳ Environmental law
Add to cart

Used within following courses

Description

EU:s lagstiftning på miljöområdet är omfattande. Den har stor betydelse för innehållet i den svenska lagstiftningen. Vissa EU-regler utgör minimistandard för de svenska miljökraven, andra anger mer exakt vilket innehåll den nationella rätten skall ha. EU:s lagstiftning har också stor betydelse för den nationella rättstillämpningen. Svensk lag ska tolkas och tillämpas på ett sådant sätt att den är förenlig med EU-rätten. I många fall måste domstolar och myndig­heter tillämpa EU-reglerna även om dessa inte är uttryckligen införlivade i svensk lag.

Den som vill sätta sig in i svensk miljörätt måste alltså också lära sig en hel del om EU:s miljörätt. En bok som ska ge ingående kunskap om EU:s miljörätt blir mycket omfattande. Den här boken, som tar upp centrala rättsakter och rättsfall, vänder sig till dig som vill ha en första introduktion till ämnet. Den är också lämplig som kurslitteratur på kurser som behandlar EU:s miljörätt mer översiktligt.

Fjärde upplagan av boken är uppdaterad med nya rättsakter, viktiga lagändringar och uppdaterad rättspraxis.

Annika Nilsson är professor i offentlig rätt vid Lunds universitet.

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 1 

 6 

 9 

 5 

 3 

 3 

 3 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng