• Inga resultat

Search
Please note this is not the latest edition of the book, but it's much cheaper. You can find the lastest edition here.

Sjörätt : från Noll till VII | 2nd edition

by Rolf Ihre

Not in stock

Fakta

Publisher Jure Förlag
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2012-01-18
Edition 2
More editions 2014/3
Pages 136
ISBN 9789172234734
Kategori(er) Law
Add to cart

Description

Detta är den andra reviderade upplagan av Sjörätt Noll till VII. Boken ger en grundläggande redogörelse för de rättsregler som styr sjöfarten. Särskilt sjöfart med mindre yrkesfartyg i inre fart och närfart samt fritidssjöfart beaktas.Boken är lämplig som kursbok, för självstudier och som introduktion för den som annars är intresserad av ämnet.Rolf Ihre är sjörättsjurist och sjökapten. Han har bl.a. varit verksam som advokat och som bolagsjurist inom Salénkoncernen. Han är också författare till "Handbok i sjörätt", som är en läro- och handbok i sjörätt för sjöfolk och landanställda med sjöfartsanknutna uppgifter.
Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 1 

 6 

 9 

 5 

 8 

 8 

 0 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng