Search

Acceleration, modernitet och identitet : tre essäer | 1st edition

by Hartmut Rosa

Buy used book

Buy new book

Fakta

Publisher Bokförlaget Daidalos
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2014-03-26
Edition 1
Pages 154
ISBN 9789171734273
Kategori(er) Philosophy
Add to cart

Used within following courses

Description

Det behöver väl knappast påpekas att vi lever i en värld avsnabba samhälleliga och teknologiska förändringar och attdetta påverkar våra valmöjligheter och vår självbild. Eller, för den delen, att själva förändringstakten har ökat. Erfarenheter som tidigare var giltiga för flera generationer eller åtminstone en enda får ett allt kortare bäst före-datum.Man kan, menar sociologen Hartmut Rosa i denna bok, tala om en social acceleration. Det är en acceleration som inte bara förändrar tidsuppfattningen och rumsupplevelsen, utan också vardagspolitikens och identitetsbildningens grundmönster och leder till ett fokus på tillfällig anpassning till tillfälliga omständigheter, det som Rosa kallar en situativ politik och situativa identiteter. Hans provokativa tes är att denna acceleration nu börjar uppvisa direkt totalitära drag genom att den tränger in på alla livsområden och utsätter individer och kollektiv för en ständig förändringspress. Accelerationen blir därmed allt svårare att kritisera och bekämpa med politiska medel. Men Rosa knyter samtidigt an till den kritiska impuls i vilken sociologin enligt honom har sin upprinnelse och sitt existensberättigande. Att inte vara tillfreds med sakernas rådande tillstånd. Att fråga sig vilka betingelser som gör ett gott liv möjligt och vilka som försvårar eller omöjliggör ett sådant.Hartmunt Rosa, född 1965, är sedan 2005 professor i allmän och teoretisk sociologi vid Friedrich-Schiller-universitetet i Jena.I en inledning till boken presenterar Carl-Göran Heidegren och Jon Wittrock Rosas sociologiska projekt.

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 1 

 7 

 4 

 5 

 1 

 3 

 0 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng