• Inga resultat

Search
Please note this is not the latest edition of the book, but it's much cheaper. You can find the lastest edition here.

Om genus | 2nd edition

by Raewyn Connell

Buy used book

Buy new book

  • Not in stock

Fakta

Publisher Bokförlaget Daidalos
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2009-09-01
Edition 2
More editions 2003/0, 2015/3
Pages 220
ISBN 9789171732965
Kategori(er) Pedagogic & Psychology
 ↳ Pedagogics
Society & Politics
Add to cart

Used within following courses

Description

I denna bok ger Raewyn Connell en översikt över och introduktion till genusforskningens centrala frågeställningar. Den utgår från att genus är en nyckeldimension i vårt privatliv, våra sociala relationer och vår kultur. I denna livsdimension ställs vi inför svåra praktiska problem som berör vår identitet, våra möjligheter till en rättvis behandling och till och med vår överlevnad. Boken presenterar viktiga exempel från genusforskningen, beskriver de huvudsakliga resultaten av olika forskningsprojekt och lägger fram en karta över debatter och åsikter. Samtidigt försöker den skissera ett analytiskt ramverk för genusstudier. Denna andra upplaga är en utvidgad och omarbetad version av den första upplagan från 2003. Raewyn Connell är Professor of Education vid universitetet i Sidney.
Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 1 

 6 

 9 

 6 

 3 

 4 

 2 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng