Search

Könspolitiska nyckeltexter I : från äktenskapskritik till sexualupplysning 1839-1930 | 1st edition

Buy used book

Buy new book

  • Not in stock

Fakta

Publisher Makadam förlag
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2012-02-09
Edition 1
Pages 255
ISBN 9789170611056
Kategori(er) Society & Politics
Add to cart

Used within following courses

Description

Innehåll (volym I): Klara Arnberg, Fia Sundevall, David Tjeder: Äktenskapsdebatt och rösträttskamp: könspolitiska nyckeltexter 1830-1930 1. Carl Jonas Love Almqvist: Det går an (1839) Ulla Manns: Sexualmoral, äktenskap och kvinnors frihet 2. Fredrika Bremer: Hertha (1856) Anna Bohlin: Roman, manifest, teori 3. Knut Wicksell: Några ord om samhällsolyckornas vigtigaste orsak och botemedel med särskildt afseende på dryckenskapen (1880) Susanna Hedenborg: En alltför stor befolkning leder till fattigdom 4. Sophie Adlersparre: Reaktionen mot det af qvinnofrågan framkallade äktenskapsidealet (1887) David Tjeder: Mellan utlevelse och kyskhet: 1880-talets sedlighetsdebatt 5. Texter om mäns rösträtt och värnplikt; 5.1 Verner von Heidenstam, Medborgarsång (1899); 5.2 Hjalmar Branting, Rösträtt och värnplikt: kätterska strötankar (1900) Fia Sundevall: En man, en röst, ett gevär 6. Texter av Ellen Key; 6.1 Könssedlighetens utvecklingslinje ur Lifslinjer (1903); 6.2 Samhällsmoderlighet ur Lifslinjer (1903) Claudia Lindén: Ellen Key och kärlekens frihet som politik 7. Frida Stéenhoff: Feminismens moral (1903) Christina Carlsson Wetterberg: Kvinnosak blir feminism en visionär pamflett 8. Hinke Bergegren: Kärlek utan barn (1910) Pia Laskar: Kärlek utan barn eller barn utan kärlek 9. Dagsordenens Punkt 4. Flygblad från den internationella socialistiska kvinnokongressen i Köpenhamn (1910) Ulla Wikander: Ett flygblad 1910 10. Selma Lagerlöf: Hem och stat. Tal hållet vid rösträttskongressen i Stockholm (1911) Lovisa af Petersens: Rösträtten - hemmet - staten 11. Frigga Carlberg: Några skäl varför kvinnorna icke skola ha politisk rösträtt: monolog av en motståndare (1913) Christina Florin & Josefin Rönnbäck: Humor som taktik i rösträttskampen 12. Ester Blenda Nordström: En piga bland pigor (1914) Margareta Stål: En journalist som piga 13. Texter av Klara Johanson; 13.1 Den sista damsadeln (1923); 13.2 Sexualsystemet (1924) Eva Borgström: Med ironin som vapen 14. Elin Wägner: En negerstat i staten (1923) Katarina Leppänen: Rasförtryck och kvinnokamp 15. Texter av Elise Ottesen-Jensen; 15.1 Teori och praxis ur Ovälkomna barn (1926); 15.2 Preventivlagen lagen mot arbetarhemmen ur Ovälkomna barn (1926); 15.3 Säg barnet sanningen (1945) Lena Lennerhed: Kvinnor, klass, kunskap, kroppar
Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 1 

 7 

 2 

 9 

 5 

 5 

 7 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng