Tävla om presentkort värda 2000 kr när du säljer din kurslitteratur hos oss! Läs mer ->

Komparativ statsrätt - | 10th edition

by Joakim Nergelius

Buy used book

Buy new book

Sell this book

Fakta

Publisher Studentlitteratur
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2021-08-09
Edition 10
More editions 2009/7, 2012/8, 2018/9
Pages 69
ISBN 9789154405831
Kategori(er) Law
 ↳ Constitutional law
Add to cart

Used within following courses

Description

I denna bok sammanfattas huvuddragen i USA:s och några viktiga europeiska länders statsskick. Tyngdpunkten ligger på valsystem, lagstiftning och skyddet för den enskildes fri- och rättigheter. Boken, som avslutas med en sammanfattande analys, är lämplig som introduktionslitteratur för främst juridikstuderande och statsvetare.

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

So far, we have reused

 1 

 6 

 8 

 7 

 1 

 1 

 0 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng