• Inga resultat

Search
Please note this is not the latest edition of the book, but it's much cheaper. You can find the lastest edition here.

Avtalsrätt I | 13th edition

by Axel Adlercreutz and Lars Gorton

Buy used book

Buy new book

  • Not in stock

Fakta

Publisher Studentlitteratur
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2011-05-31
Edition 13
More editions 2002/12, 2016/14
Pages 397
ISBN 9789154405534
Kategori(er) Law
 ↳ Contract law
Add to cart

Used within following courses

Description

Avtalsrätt I innehåller tillsammans med Avtalsrätt II (sjätte upplagan 2010) en framställning över svensk avtalsrätt med nordiska och andra internationella utblickar. I denna del I utgör reglerna i avtalslagen utgångspunkten, dvs. regler som behandlar avtals ingående, fullmakt och avtals ogiltighet. I boken diskuteras både konsumenträttsliga och affärsrättsliga avtalsförhållanden liksom den betydelse som internationaliseringen kan ha. Marknadsförings- och konsumentskyddsreglering beaktas, och bruket av standardformulär spelar en framträdande roll.

Även om lagstiftningen utgör utgångspunkten för framställningen behandlas också olika sätt att ingå avtal vid sidan av den modell som lagstiftningen tillhandahåller. När det gäller frågor om avtalstolkning och liknande hänvisas till Avtalsrätt II.

I denna trettonde upplaga har Lars Gorton gått in som medförfattare. Upplagan innehåller flera ändringar och tillägg till följd av ny lagstiftning, ny rättspraxis och nya internationella regelsamlingar.

Boken är avsedd främst för avtalsrättslig utbildning inom juristprogrammen men även för mera avancerade handelsrättsliga kurser. Den riktar sig därutöver till domstolar och andra praktiskt verksamma jurister.

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 1 

 6 

 9 

 5 

 3 

 7 

 0 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng