Search

Geografisk informationsbehandling : teori, metoder och tillämpningar, fjärde omarbetade upplagan | 4th edition

by Wolter Arnberg and Lars Harrie

Buy used book

Buy new book

  • Not in stock

Fakta

Publisher Forskningsrådet Formas
Language Swedish
Book type Other
Utgiven 2008-08-18
Edition 4
More editions 2012/5, 2013/6
Pages 300
ISBN 9789154060153
Kategori(er) Fact
 ↳ Geography & Travelling
Add to cart

Used within following courses

Description

Geografisk informationsbehandling – teori, metoder och tillämpningar Geografisk informationsbehandling utvecklas snabbt och har fått en allt större betydelse inom flera områden. Idag används tekniken inom så skilda verksamheter som samhällsplanering, miljöövervakning och kommersiella tjänster. I denna omarbetade utgåva av den mest spridda läroboken på svenska inom GIS-området har alla kapitel genomgått en omfattande revidering och några nya tillkommit. Den nya versionen beskriver bl.a.: GPS och andra moderna satellitsystem för datainsamling Webbtillämpningar av GIS Integrerade databaslösningar Nya tillämpningsområden De senaste svenska geodetiska referenssystemen Initiativ för att öka användningen av geografiska data Boken är anpassad till behoven inom universitetens och högskolornas introduktionskurser, men innehåller även material på en mer avancerad nivå. Den är också lämplig för yrkesverksamma inom GIS-området som vill öka sina teoretiska kunskaper i ämnet.
Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 6 SEK

Buy
,

So far, we have reused

 2 

 2 

 0 

 2 

 4 

 5 

 0 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to receive our best student tips, offers and promotions.

Read more about how we handle personal data in our privacy policy.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 6 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng