Search

Lärarens ledarskap - professionell pedagogisk praktik | 1st edition

by Ann S Pihlgren (red) and Mikael Jensen (red)

Buy used book

Not in stock. Monitor this book.

Buy new book

Fakta

Publisher Gleerups Utbildning
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2022-06-29
Edition 1
Pages 260
ISBN 9789151107172
Kategori(er) Society & Politics
Add to cart

Description

Att läraren är en ledare, det är nog alla överens om. Men vad handlar ledarskapet egentligen om? Den här boken tar sig an det komplexa ledarskapet och dess praktik genom att belysa lärarens ledarskap ur en rad olika aspekter.

Lärarens ledarskap är en förutsättning för att undervisningen ska leda till lärande. I undervisningssituationen ska läraren på samma gång balansera undervisning, relationer och ordningsfrågor. Detta förutsätter att den enskilde läraren har didaktisk och relationell kompetens samt kompetens att leda grupper. Samtidigt behöver läraren kunna avläsa och förstå de system som skolan omfattar, och vilka faktorer utanför lärarens dagliga verksamhet som kommer att påverka möjligheterna för läraren att leda och att utveckla sitt ledarskap. 

I den här boken får läraren redskap för att utveckla ett gott ledarskap genom praktiknära exempel, kopplade till forskning inom varje område. I bokens olika delar speglas det komplexa samspelet mellan elever, lärare och den kontext de befinner sig i samt hur läraren kan navigera sitt ledarskap för att åstadkomma ett hållbart lärande hos eleverna. I ett antal innehållsrika forskningsbaserade kapitel med praktiknära resonemang belyser bokens författare flera olika aspekter av lärarens pedagogiska ledarskap. Här kan läsaren ta del av kapitel som bland annat behandlar ledarskapsteorier, relationellt klassrumsledarskap, konflikthantering, pedagogiskt ledarskap online och lärares ledarskap i en mångkulturell skola. 

Cato R. P. Bjørndal fil.dr. är ledare för Forskningsgruppe i veiledning (FIVE), vid ILP, UiT - Norges arktiske universitet. 
Ulf Blossing är professor i pedagogik vid Göteborgs universitet, institutionen för pedagogik och specialpedagogik. 
Marita Cronqvist är fil.dr. i pedagogiskt arbete och verksam vid Högskolan i Borås på Institutionen för pedagogiskt arbete.
Lena Dafgård är fil.dr. i Tillämpad informationsteknologi med inriktning mot utbildningsvetenskap.
Ilse Hakvoort är docent i pedagogik och verksam på Institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet. 
Åsa Hirsh är docent i pedagogik vid Göteborgs universitet. 
Thomas Iskov är fil. dr. i allmän didaktik och lärarutbildare i Aarhus, Danmark. 
Anette Jahnke är verksam som lektor i pedagogik vid Göteborgs universitet. 
Elsebeth Jensen, fil. dr. är lärarutbildare i Aarhus, Danmark. 
Mikael Jensen (red) är universitetslektor vid Högskolan i Borås och vid Göteborgs universitet.
Tina Kindeberg är lektor och docent i ämnena pedagogik och retorik vid Lunds universitet. 
Pirjo Lahdenperä är legitimerad psykolog och professor emerita i pedagogik med inriktning mot styrning och ledning på Akademin för utbildning, kultur och kommunikation vid Mälardalens universitet. 
Jørn Nielsen är legitimerad psykolog, och fil. dr. i Vejle, Danmark. 
Ann S. Pihlgren(red) är filosofie doktor i pedagogik och arbetar för närvarande som forskningsledare, lärarutbildare, författare, ledar- och skolutvecklare vid Ignite Research Institute. 
Istvan Pusztai, fil dr, är pensionerad lektor i retorik. 
Marcus Samuelsson är legitimerad lärare i slöjd och biträdande professor i pedagogik vid Linköpings universitet. 
Michael Tholander är biträdande professor i pedagogik vid institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet. 
Anja Thorsten är hon lektor i pedagogik vid Linköpings universitet. 
 

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 1 

 7 

 3 

 7 

 7 

 1 

 2 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng