Search

Metodologi – för studier i, om och med förskolan | 1st edition

by Niklas Pramling (red.), Anette Hellman (red.) and Annika Åkerblom (red.)

Buy used book

Buy new book

Fakta

Publisher Gleerups Utbildning
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2020-08-06
Edition 1
ISBN 9789151103167
Kategori(er) Pedagogic & Psychology
 ↳ Pedagogics
Add to cart

Used within following courses

Description

Hur kan metod och teori kombineras? Vad är problemet i en problemformulering? Bör man hålla sig till en teori eller använda sig av flera olika teorier i en studie? Varför finns det inget resultat i en studie innan en analys genomförts? 

Att genomföra en forskningsstudie i form av en uppsats är en viktig och spännande del av en förskollärarutbildning, men upplevs ofta som utmanande. Att kombinera problem, syfte, teoretiska utgångspunkter och metod på ett vetenskapligt sätt är ett hantverk som kräver träning. 

Denna bok handlar om hur metodologi, det vill säga kunskap om metod, kan användas som verktyg och stöd för att designa en studie och skriva en uppsats eller examensarbete. Innehållet kan också utgöra en grund för diskussioner av mer grundläggande vetenskapsteoretiska frågor. Boken utgår från förskollärares studier bland barnen på förskolan, och författarna presenterar flera utgångspunkter för uppsatsskrivande i form av teori, metod och forskningsfrågor.
  
Boken är i första hand avsedd för studenter på förskollärarutbildningen, men är även användbar för studenter på andra samhällsvetenskapliga utbildningar, också på magister- och mastersnivå.
 
Redaktörer är Annika Åkerblom, universitetslektor i barn- och ungdomsvetenskap, Anette Hellman, docent i pedagogik och Niklas Pramling, professor i pedagogik – samtliga vid Göteborgs universitet. Bokens övriga författare är väl etablerade forskare från olika lärosäten.
Sara Backman Prytz är universitetslektor i barn- och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet.
 
Camilla Björklund är professor i pedagogik vid Göteborgs universitet. 

Ann-Carita Evaldsson är professor i pedagogik vid Uppsala universitet med en tvärvetenskaplig bakgrund i kommunikation från Linköpings universitet. 

Jörgen Hellman är professor i socialantropologi vid Institutionen för Globala Studier, Göteborgs Universitet. 

Anna Henningsson-Yousif är fil dr i pedagogik och tidigare universitetslektor i utbildningsvetenskap vid Malmö universitet. 

Eva Johansson är professor i pedagogik vid Universitetet i Stavanger. 

David Kjellin är undervisande bibliotekarie på Pedagogiska biblioteket vid Göteborgs universitet. 

Susanne Klaar är fil.dr i pedagogik och arbetar som lektor i pedagogiskt arbete vid högskolan i Borås.

Anne-Li Lindgren är professor med inriktning mot förskola vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet.

Osa Lundberg är postdoktor i arbetsintegrerat lärande med inriktning mot barn- och ungdomsvetenskap vid Högskolan väst

Thomas Palmqvist är undervisande bibliotekarie på Pedagogiska biblioteket vid Göteborgs universitet. 

Amanda Pettersson är undervisande bibliotekarie på Pedagogiska biblioteket vid Göteborgs universitet. 

Yngve Rosell är förskollärare, specialpedagog och filosofie doktor i utbildningsvetenskap med inriktning mot förskolepedagogik. 

Karin Rönnerman, professor em. i pedagogik, verksam vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet. 

Anna Sparrman är professor i barn- och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet.
 
Lennart Svensson är professor emeritus i pedagogik vid Lunds universitet. 

Cecilia Wallerstedt är docent i pedagogik vid Göteborgs universitet.
 
Ann-Charlott Wank är universitetsadjunkt/doktorand vid Högskolan i.

Lisbeth Åberg-Bengtsson är professor emerita i pedagogiskt arbete vid Högskolan i Borås. 
Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 1 

 7 

 2 

 9 

 6 

 3 

 5 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng